NEGATIEF ZWEMADVIES OP VEEL LOCATIES IN DE HAAGSE REGIO

Waterkwaliteit lastig dossier voor Delfland

DELFLAND | De provincie Zuid-Holland heeft een tiental buitenwateren aangewezen om in te zwemmen en Delfland is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. Maar deze zomer kun je niet overal het water in. Hans Middendorp van de AWP Delfland wil dat er meer geld komt om de waterkwaliteit te verbeteren.

Voor vijf zwemwateren in Delfland geldt op dit moment een negatief zwemadvies. Zwemmen op die locaties is schadelijk voor de gezondheid, omdat er te veel blauwalgen zijn. Of te veel bacteriën, waardoor je darmklachten krijgt als je dat water binnenkrijgt. Op nog drie zwemlocaties geldt een waarschuwing. Op vijf andere locaties is het zwemwater wel goed.

bron: website zwemwater.nl

Negatief zwemadvies:

1. Wollebrand, Westland;
2. Wilhelminapark, Rijswijk;
3. Dobbeplas, Pijnacker;
4. Madestein, DenHaag;
5. Waterspeelplaats Tanthof, Delft. Waarschuwing:
6. Delftse Hout, Delft;
7. Plas Prinsenbos, Westland;
8. Krabbeplas, Vlaardingen

Zwemwater ’s zomers vaak slecht
Het hoogheemraadschap van Delfland doet al jaren moeite om de waterkwaliteit te verbeteren. “Het hele jaar is de waterkwaliteit goed genoeg om te zwemmen, behalve in de zomer”, vat Middendorp de situatie samen. En juist in de zomerperiode willen mensen zwemmen.

Zo is de Wilhelminaplas in Rijswijk helemaal uitgebaggerd en zelfs drooggelegd in 2016, maar toch zijn er opnieuw blauwalgen. Ook in de Delftse Hout, waar in 2019 natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd voor bijna een miljoen euro, wordt er weer gewaarschuwd voor blauwalgen. Water-speelplaats Tanthof, waar kleine kinderen lekker kunnen spelen, heeft ieder jaar wel een tijdje een negatief zwemadvies vanwege kans op diarree.

“Waterkwaliteit is één van de vier kerntaken van Delfland, maar daarvoor is veel minder geld beschikbaar dan voor baggeren of voor onderhoud aan dijken en gemalen. Dus als je daar 1% vanaf haalt, kun je aan schoon water 10% meer geld uitgeven”, zegt Middendorp. “Wellicht dat je ’s zomers dan wel kan zwemmen?”

Cocktail met bestrijdingsmiddelen
Eerder dit jaar bleek al dat er in het hele Delflandse gebied achttien bestrijdingsmiddelen werden aangetroffen in hogere concentraties dan toegestaan. Volgens Delfland zijn die giftige middelen afkomstig uit de glastuinbouw in Westland en Pijnacker-Nootdorp. Deze cocktail van bestrijdingsmiddelen is natuurlijk ook niet echt gezond.


© AWP

© AWP

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema