door B&W

Het gebied wordt omsloten door de P.C. Hooftlaan, de G.A. Brederolaan, de Van Lennepstraat en de Vondellaan.

MAASSLUIS | Sinds 2014 werkt woningcorporatie Maasdelta Groep met de gemeente Maassluis aan de herstructurering van de wijk Sluispolder-West. De deelplannen 1 en 3 zijn reeds geheel afgerond. In deelplan 2 wordt dit jaar gestart met de bouw van de woningen aan de Mgr. W.M. Bekkerslaan, waarmee het deelplan wordt afgerond.

De komende fase betreft het deelplan 5 (PC Hooftlaan/Vondellaan/Van Lennepstraat/GA Brederolaan). In de bestaande situatie staan hier 3 bouwblokken met 74 portiekwoningen. Het plan is deze te slopen en te vervangen voor een appartementencomplex met 65 woningen en een recreatieruimte en 13 grondgebonden woningen.

© Zeinstra

In het in 2016 vastgestelde bestemmingsplan Sluispolder-West is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Door de wens om meer woningen te bouwen is de invulling van de locatie van deelplan 5 geoptimaliseerd, waardoor het niet meer binnen de wijzigingsbevoegdheid gerealiseerd kan worden. Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken, dient een nieuw bestemmingsplan te worden vastgesteld. Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin. Het initiatief is passend in dit deel van Sluispolder West met de markering van de stadsentree gecombineerd met de overgang naar de tuindorp zone. De ontwikkeling draagt bij aan de diversiteit van de woningbouw in Maassluis door de toevoeging van koopwoningen en (sociale) huurwoningen.

Ligging plangebied
Het plangebied bevindt zich aan de zuidwestzijde van Sluispolder. Het gebied wordt omsloten door de P.C. Hooftlaan, de G.A. Brederolaan, de Van Lennepstraat en de Vondellaan.

Anterieure vervolgovereenkomst
Conform de Mantelovereenkomst wordt per deelplan een vervolgovereenkomst gesloten tussen gemeente en Maasdelta waarmee definitief wordt overgegaan tot uitvoering van dat deelplan. In de overeenkomst worden de uitgangspunten van het deelplan, de taken en verantwoordelijkheden van partijen, het gemeentelijk kostenverhaal (zie ook ‘financiële consequenties’), vereiste grondtransactie en de planning vastgelegd. Ten opzichte van de Mantelovereenkomst zijn er geen wezenlijk andere afspraken gemaakt, het betreft sec een uitwerking op deelplanniveau.

In de overeenkomst zijn de woningaantallen opgenomen. Mogelijk wijzigt het aantal koopwoningen ten opzichte van het voorontwerp van 13 naar 16 woningen. De reden hiervoor is dat het kleinere woningtype onder de NHG grens kan worden aangeboden.

Stedenbouwkundig ontwerp deelplan 5
Binnen deelplan 5 zullen 65 appartementen gerealiseerd worden, waarvan 54 sociale huurwoningen en 11 middel-dure huurwoningen met een recreatieruimte/huiskamer, die voor de bewoners van het complex beschikbaar is. Het gebouw is L vormig ontworpen met parkeerplaatsen aan de achterzijde van het gebouw, die ontsloten worden via de Van Lennepstraat.

Op de hoek van de PC Hooftlaan/Laan 40-45 is met een hoogteaccent gewerkt om de entree naar de Binnenstad te markeren. Verder zullen er 13 koopwoningen worden gebouwd aan de Van Lennepstraat. Mogelijk wordt dit aantal gewijzigd in 16 smallere koopwoningen om de woningen onder de NHG grens te kunnen aanbieden.

In de bijlage treft u ter kennisname het door het College vastgestelde stedenbouwkundig ontwerp aan.

Voorontwerp Appartementengebouw PC Hooftlaan

► In het kader van het overleg dient het plan bij de wettelijke overlegpartners te worden overgelegd. Het plan wordt voor 6 weken voorgelegd aan de overlegpartners.

 

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek