© PR – sociale huurwoningen te slopen aan de Constantijn Huygensstraat

De PvdA-fractie heeft afgelopen dinsdag in een brief aan het college van B&W haar zorgen geuit over het voornemen van Maasdelta om 57 sociale huurwoningen te slopen aan de Constantijn Huygensstraat, de Jacob Catsstraat en de Roemer Visscherstraat.
Omdat het voornemen veel onrust in de wijk heeft veroorzaakt zijn de volgende vragen gesteld:

 • Klopt het dat Maasdelta van plan is de genoemde 57 sociale huurwoningen te slopen en precies evenveel woningen op dezelfde plekken terug te bouwen?
 • Klopt het dat de nieuwbouw ook exclusief sociale huurwoningen is? Zo ja, zijn er harde toezeggingen over de hoogte van de huren gedaan aan bewoners?
 • De woningen zien er over het algemeen nog prima uit en zijn goed onderhouden en vanwege de rustige wijk en de tuinen ook gewild. Wat zijn de redenen waarom Maasdelta deze woningen wil slopen? Waarom blijkt nu opeens renovatie minder aantrekkelijk dan kort geleden? Is hier de voorziene herstructurering van Sluispolder West een factor in?
 • Wat is de logica om deze woningen aan te pakken en de oude duplexwoningen aan de G.A. Brederodelaan die kleiner zijn en ook kwalitatief minder te bieden hebben, juist niet mee te nemen?
 • Hoe wordt er omgegaan met de zittende bewoners, die er vaak al erg lang wonen? Krijgen deze bewoners een terugkeergarantie, tijdelijke woonruimte, vergoedingen voor de twee verhuizingen die ze moeten meemaken enzovoorts?
 • Kunnen de tuinen (grotendeels) behouden blijven, gelet op de tuin, energie en kosten die bewoners hier vaak decennia in hebben gestoken?
 • Wat is de rol van het college en de gemeenteraad ten aanzien van deze herstructurering? Moeten raad en college instemmen met sloop en nieuwbouw? Is er een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk?
 • Wanneer bent u door Maasdelta geïnformeerd over dit voornemen? Waarom is het voornemen van Maasdelta niet kenbaar gemaakt aan de raad, zeker gelet op de bespreking van de plannen voor Sluispolder West en de druk die dit oplevert op de lokale markt voor sociale huurwoningen, in samenloop met de sloopplannen van Maasdelta daar?
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Peter Boeters
  23 juni 2014 at 22:15

  Als men eens de brief van MDM goed zou lezen,hoeven er geen vragen over gesteld te worden.De woningen zijn niet onderheit ,renovatie ,staat niet in verhouding met de luxe van nieuwbouw ,bewoners krijgen allemaal een terugkeer garantie tegen de zelfde woonlasten ,met een comfort van deze tijd.De tijdelijke verhuisregeling is conform wettelijke regels.kortom publiciteit stunt van Sjoerd Kuipers PvdA Peter Boeters voorzitter VBBM