DE POLITIEKE AANPAK VAN DE KLIMAATVERANDERING BAART ZORGEN

DELFLAND | Het blijft de komende tijd warm en droog. Het neerslagtekort breekt alle records. Boeren mogen niet meer beregenen van de waterschappen. In steden is het onaangenaam warm. Terwijl in de laatste week van mei hoosbuien nog bijna in het hele land overlast gaven. De zomer 2018 is een voorproefje van de klimaatveranderingen die ons in Nederland te wachten staan. We krijgen het weer dat in Zuid-Frankrijk heel gewoon is: naast droogte ook meer hoosbuien. We moeten daar als maatschappij tijdig op inspelen met klimaatmaatregelen. Door bijvoorbeeld regenwater beter op te vangen en langer vast te houden in de bodem.

De politiek heeft geen geld …

Ook minister Cora van Nieuwenhuizen vindt het urgent om aan de slag te gaan met klimaataanpassingen. Ze mag van de Tweede Kamer hiervoor geld vrij maken. Tot verwondering van Hans Middendorp, vicevoorzitter van de Algemene Waterschapspartij (AWP), moet dit geld worden gevonden in het Deltafonds.

“Dit fonds is specifiek voor de waterveiligheid bedoeld, zodat onze dijken en keringen uiterlijk in 2050 aan onze eigen normen voldoen. Dit moet omdat door de klimaatverandering de zeespiegel stijgt. Is dit plotseling minder belangrijk?”, vraagt Middendorp zich verbaasd af. “Bovendien, als het geld uit het Deltafonds moet komen, is een wetswijziging nodig. Dat kost zeker 2 jaar. Voor de korte termijn heeft Van Nieuwenhuizen niet meer dan 20 miljoen. Dat is slechts een druppel op een gloeiende plaat! Begrijpt de politiek de urgentie niet?”

Infrastructuur ontwerp je voor de lange termijn

AWP bestuursvoorzitter Ron van Megen legt uit dat bedenken en uitvoeren van technische aanpassingen van de infrastructuur veel tijd kost. “Je praat al gauw over 10 jaar of meer”, weet Van Megen. “Herinrichting van de bebouwde omgeving in steden, dorpen en op het platteland moet vanwege de vele belangen zorgvuldig plaatsvinden. Met korte termijn politiek en snelle oplossingen kom je er niet.”

Sneller aan de slag

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat eind 2017 verscheen, is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen moet versnellen.

De AWP benadrukt dat de waterschappen en gemeenten de kar zullen moeten trekken. En dat er zonder regie en stimulering met geld vanuit de Rijksoverheid weinig van terecht zal komen. De AWP vraagt de politiek indringend nu eens het advies van deskundigen op te volgen en voortvarend werk van het klimaat te maken.

Landelijke politiek moet nu wel doorpakken!

De eerste Klimaatwet is een breed door politieke partijen gedragen initiatief met als streven de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 95% te verminderen. Maar de overlast door klimaatverandering houden we er niet mee tegen. De waterschade kan volgens verschillende studies tientallen miljarden euro’s belopen tot 2050. “We kunnen nu niet rustig gaan slapen. De AWP pleit ervoor om nu echt met meer inzet op technische oplossingen aan de slag te gaan. Nu we nog wel tijd hebben.”, stelt Van Megen. Van Nieuwenhuizen moet nog bekend maken hoeveel geld uiteindelijk voor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie vrijgemaakt gaat worden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

  1. FW
    19 juli 2018 at 22:11

    tja……we worden nu eenmaal geregeerd door een regering die liever geld naar het buitenland stuurd. Ik heb er nog nooit op gestemd`!!!

  2. Jan van den Hoek
    19 juli 2018 at 17:33

    Boeren mogen niet sproeien.maar de gemeentes sproeien volop voetbal vleden. Boeren moeten wel hun geld verdienen maar een voetbal vereniging niet.