eerst een opslagplaats (zie foto) , nu een deplorabel zandvlakte en modderveld

MAASSLUIS | Klopt het dat omwonenden al meer dan een jaar geleden is toegezegd dat het grasveld aan de Uiverlaan een parkachtige inrichting zou krijgen? De gemeenteraad weet van niets.

Fractie PvdA: “De Koningshoek is fantastisch opgeknapt en ook de buitenruimte, inclusief parkeerterreinen, ligt er inmiddels schitterend bij. Het is één van de vele grote verbeteringen van Maassluis van de afgelopen jaren, die ook voorziet in een grote behoefte. De PvdA vindt het echter een gemiste kans dat het karwei niet op korte termijn afgemaakt wordt. Het veld tussen Koningshoek en Station West is jarenlang in gebruik geweest als opslagruimte voor de firma Van Dijk … Dat leverde veel overlast op voor de omringende bewoners, maar dat was nodig tijdens de ombouw. Bewoners is in die tijd een heuvelachtig parkje voorgespiegeld.

Nu ligt er een omgeploegd veld, dat bij elke regenbui volloopt. Inclusief de omringende trottoirs, die als afvoer dienen. Vorig jaar zijn op een informatieavond de inrichtingsplannen gepresenteerd. Nu hebben de bewoners een brief ontvangen dat men nog niet weet wat men wil en in overleg met de bewoners aan inrichtingsplannen gaat werken. Dat gaat echter nog wel een jaar in beslag nemen voordat over gegaan kan worden tot besluitvorming. Daarna volgt dan nog de aanbesteding en vervolgens de uitvoering. Gevolg is dat de huidige situatie wellicht er nog twee jaar zo bijligt.?


De PvdA fractie heeft de volgende vragen.
1. Is het College met ons van mening dat de Koningshoek, inclusief buitenruimte, een parel voor Maassluis is, maar dat een nette afronding van de buitenruimte daaromheen vooralsnog ontbreekt?
2. Vindt u ook dat de bewoners van Uiverlaan, Merellaan en Van Beethovenlaan die jaren in de rommel en overlast gezeten nu moeten kunnen rekenen op een nette afronding van de buitenruimte?
3. Klopt het dat omwonenden al meer dan een jaar geleden is toegezegd dat het grasveld aan de Uiverlaan een parkachtige inrichting zou krijgen?
4. Wanneer en hoe is de gemeenteraad geïnformeerd over deze plannen? Kunt u een afschrift van de presentaties en tekeningen aan de omwonenden als bijlage aan de beantwoording van deze vragen toevoegen?
5. Zijn de kosten van deze parkachtige inrichting meegenomen bij de drie miljoen die de gemeente bijdraagt aan de inrichting van de buitenruimte rondom de Koningshoek?
6. Waarom worden de toen gepresenteerde plannen niet opgepakt en krijgen de bewoners nu te horen dat er nog moet worden uitgezocht wat de mogelijkheden zijn en dit nog een jaar gaat duren?
7. Bent u het met ons eens, dat het toch niet zo kan zijn dat er miljoenen geïnvesteerd zijn in Koningshoek en omgeving en dat er nu geen geld meer is om het laatste stukje buitenruimte in te richten, zeker als de gemeente dat kennelijk eerder heeft toegezegd?
8. Wanneer realiseert u de tweede bewaakte fietsenstalling aan de oostelijke zijde van Koningshoek, zoals het vorige college heeft toegezegd?
9. Waarom zijn de hopen zand en aarde op het grasveld aan de Uiverlaan en het grasveld tussen het stadhuis en de Van Beethovenlaan neergelegd? Klopt het dat dit grond is die is  vrijgekomen van onder de oude bestrating van de parkeerterreinen? Waarom wordt deze niet gewoon afgevoerd, is de aanleg van de bergen grond op beide grasvelden een kostenbesparing?
10. Kunt u toezeggen dat de inrichting van het heuvelachtige parkje voortvarend ter hand wordt genomen en voor de zomer wordt afgerond?

Jelle Ravestein


Wie vooruit ziet, regeert

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    10 maart 2019 at 12:47

    “Bergen (Van) Onzekerheden!”