© www.maassluis.nu - Discriminatie moet worden bestreden

De PvdA wil dat iedereen gelijke kansen heeft om mee te doen in de samenleving en daarmee ook op de arbeidsmarkt, omdat werk zekerheid biedt. Omdat werk mensen in staat stelt zichzelf te ontwikkelen en verder te komen in het leven. Discriminatie op de arbeidsmarkt is, naast andere strafbare en ontoelaatbare vormen van discriminatie, een van de ergste manieren om iemand te benadelen. Als je gemotiveerd bent, toegerust en gekwalificeerd, dan is het een klap in je gezicht als je vanwege je huidskleur, seksuele geaardheid, leeftijd of levensovertuiging wordt afgewezen op de arbeidsmarkt. Dat vindt de PVDA onacceptabel. Er worden aan B&W vragen gesteld in het kader van art. 51 openbaarheid van bestuur.

Op zaterdag 21 maart 2015 kwamen via de media meerdere artikelen naar buiten over de slechte positie van allochtonen op de arbeidsmarkt. Vrijwel nergens in Europa zijn de arbeidskansen van
allochtonen zo slecht als in Nederland.

Ook in landen als Frankrijk, Italië en Spanje, waar de werkloosheid veel hoger is, zitten minder allochtonen thuis dan in Nederland. Van de autochtone beroepsbevolking heeft 77,1 procent betaald werk, terwijl van de allochtonen nog niet de helft (49,5 procent) werk heeft.

Verontrustend om te lezen is dat ook de hoogopgeleide allochtonen veel vaker werkloos zijn dan autochtonen met hetzelfde opleidingsniveau. Discriminatie lijkt hier dus duidelijk een rol te spelen. Ook zitten er meer niet-westerse allochtonen dan ooit in de bijstand. Eén op de zeven niet-westerse allochtonen tussen de 15 en 65 jaar heeft een bijstandsuitkering, onder autochtonen is dat één op de 44.

PvdA Maassluis heeft kennis genomen van deze berichtgeving en verontrustende cijfers. Voor een goede integratie en de kans om ten volle te ontwikkelen, is deelname aan de arbeidsmarkt
essentieel.

Discriminatie op de arbeidsmarkt is een groot probleem, waardoor niet- Westerse allochtonen veel minder kansen hebben op de arbeidsmarkt.

Ook zijn hierdoor veel meer allochtonen afhankelijk van een bijstandsuitkering, waardoor veel kinderen opgroeien in armoede. Dit soort misstanden kwamen ook tijdens het stadsgesprek op woensdagavond 25 maart aan de orde. PvdA Maassluis hoort dergelijke signalen al langer.

Jongeren van allochtone komaf kunnen vaak geen stageplaats vinden en komen dan in problemen omdat ze hun opleiding niet af kunnen ronden.

We horen dat er in Maassluis dat bedrijven zijn die een afspiegeling van de samenleving zijn, maar tegelijkertijd sommige grotere bedrijven vrijwel geen enkel allochtoon in dienst hebben. PvdA Maassluis vroeg het college van  B&W al eerder zich in te spannen voor meer kansen voor jongeren van allochtone komaf en riephet college op om bij de lokale bedrijven aan te dringen ook  allochtone jongeren een eerlijke kans te geven.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt