© www.maassluis.nu - Foto's als bewijslast

logo PvdABij het bezoek aan de Vogelwijk heeft de PvdA Maassluis een lijst van klachten en wensen van bewoners meegekregen. Ook zijn er foto’s gemaakt om de klachten te ondersteunen. De verantwoordelijke wethouder wordt door de fractie onder de noemer van art. 51 (openbaarheid van bestuur) om opheldering gevraagd.


 

De volgende vragen worden aan het college van B&W:

 1. Kunt u toelichten hoe het proces is verlopen met de bewoners van de Buizerdflat?
 2. Waarom bent u niet bereid om de bomen te vervangen door bomen die minder overlast veroorzaken voor de geparkeerde auto’s eronder?
 3. Waarom weigert u bij het herstraten nieuwe stenen te gebruiken? Klopt het dat de huidige stenen al een keer eerder zijn omgedraaid, zoals de bewoners ons melden? Waarom is bij de herinrichting van de Zwaluwflats wel gebruik gemaakt van nieuwe stenen? Hoeveel extra zouden deze werkzaamheden kosten als er gebruik zou worden gemaakt van nieuwe stenen?
 4. Bewoners informeren ons dat er door graafwerkzaamheden achter de flat een veel gebruikt speelterrein onspeelbaar is geworden door oneffenheden en door gebrekkige afwatering. Wanneer gaat u of laat u de speelvelden in goede staat brengen? Kunt u de kosten van herstel verhalen op de gravende bedrijven?
 5. U kunt op de foto’s zien dat er – oude, beschadigde – borden staan waarop staat dat honden niet mogen komen op de speelvelden. Wanneer is er voor het laatst hondenpoep opgeruimd op de speelvelden rondom de Buizerdflat?
 6. Wanneer kunnen we onze bezwaren kenbaar maken over uw voornemen geen losliggende fietspaden aan te leggen? Kunt u ons toezeggen dat de huidige werkzaamheden daar niet die aanleg onmogelijk maken? Is het mogelijk om voor het afronden van de wijk al tijdelijke maatregelen te nemen om de verkeerssituatie op de Kwartellaan veiliger te maken door bijvoorbeeld tijdelijke wegversmallingen te plaatsen?
 7. Wanneer gaat u de bouwer aanspreken op de vervuiling met verpakkingsmateriaal en bouwafval van de sloot langs de Kwartellaan?
 8. Kan de gemeente de bouwer aanspreken op de manier waarop bouwmateriaal wordt aangevoerd en eventueel verplichten de aanvoer te laten verlopen via de toegang bij het kruispunt Kwartellaan-Lijsterlaan ?
 9. Wat is er gebeurd met de bomen tussen de nieuwe woningen in de Burgemeesterswijk (zie foto)? Waarom zijn die – op eentje na- allemaal afgezaagd? Wanneer worden er nieuwe gezonde bomen geplaatst?

 

Onleesbaar bord

Onleesbaar bord

veld vol hondenpoep

veld vol hondenpoep

Bouwafval zwerft in de sloten

Bouwafval zwerft in de sloten

 

BW Afgezaagde bomen

De afgezaagde bomen in de nieuwe burgemeesterswijk

 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  17 maart 2015 at 09:16

  Hier Valt Nog Iets Te Vogelen!