© www.maassluis.nu- bekendmaking door raadswerkgroep

Op 2 december nam de gemeenteraad unaniem een motie aan om een onafhankelijk extern onderzoek te laten uitvoeren naar de integriteitskwesties in en rondom het dossier Koningshof. Op 13 april heeft Berenschot haar rapport gepresenteerd.

Het eindrapport is gebaseerd op 3 hoofdonderdelen: Het handelen van het college van B&W in het dossier Koningshof, het bestuur van Stichting Koningshof en wethouder Eitjes en mevrouw R. Snoeck. Gedurende het onderzoek werden tevens een aantal nieuwe, relevante feiten ten aanzien van de stichting Muziek@Maassluis geconstateerd. Deze zijn ook in het onderzoek meegenomen door Berenschot.

Op basis van alle feiten heeft bureau Berenschot als belangrijkste conclusies getrokken:
Oud-wethouder Eitjes
Wethouder Eitjes heeft zich niet gehouden aan de gedragscode integriteit. Er was sprake van belangenverstrengeling; enerzijds van zijn belangen als wethouder en anderzijds zijn belangen als 100% eigenaar van Nano Holding BV door de inhuur van zijn broer als werknemer van Nano door de gesubsidieerde Stichting Koningshof. Hij heeft nagelaten zijn belang inzake de inhuur te melden in het college van B&W, zoals dat wel op basis van wet- en regelgeving verplicht is en heeft zich niet onthouden van deelname aan de collegevergaderingen over het dossier.
Bestuur Koningshof
De handelwijze van het bestuur van Stichting Koningshof was niet transparant, weinig zakelijk en op onderdelen onzorgvuldig. Er zijn niet meerdere offertes uitgevraagd voor de inhuur, daarnaast waren er geen duidelijke afspraken over de inhuur en de werkzaamheden van de heer Eitjes. De verantwoording van de werkzaamheden was onduidelijk. Door het inhuren van eigen bestuursleden voor diensten voor meerdere zaken voor zowel Koningshof als Muziek@Maassluis is tevens het beeld van “elkaar de bal toespelen” ontstaan.
College van B&W
Het college van B&W heeft steeds nadrukkelijk formeel en informeel gewezen op de bezwaren en risico’s die verbonden waren aan de inhuur van P. Eitjes als interim manager. Twee integriteitsrisico’s werden geïdentificeerd; de dubbelfunctie van voorzitter van de stichting en interim manager en de relatie tussen P. Eitjes en de wethouder Financiën H. Eitjes. Het college informeerde de gemeenteraad niet over de inhuur van P. Eitjes door het bestuur Koningshof, terwijl de gemeenteraad actief dient te worden geïnformeerd over publiciteitsgevoelige en/of integriteitskwesties. Daarnaast waren de subsidievoorwaarden waaronder de gelden aan stichting Koningshof zijn verstrekt in veel gevallen van zeer algemene aard.
Naar aanleiding van de bevindingen zijn aanbevelingen opgesteld. Op 21 april zal de gemeenteraad debatteren over het rapport en de aanbevelingen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    17 april 2015 at 12:24

    Eitjes Houdt Beren Onder Schot!