Theater Koningshof is in beweging

Eind september moet de tribune en een gedeelte van het Atrium zijn aangepast. De nieuwe tribune zal feestelijk worden ingewijd door het optreden van de Règâhs op zaterdag 30 september a.s.

LEES MEER →

ChristenUnie: Vóór Koningshof Tegen business case

Cultuur voor en door én op de maatschaal van Maassluis …

LEES MEER →

VSP geeft Koningshof voordeel van de twijfel

U schrijft “STOED, E25 en Senioren Welzijn gaan deel uitmaken van de co-creatieraad”, maar in de bijlage ‘Draagvlak voor het toekomstscenario Koningshof’, staat klip en klaar, dat die drie organisaties niét in de co-creatieraad willen, maar liever bestuurlijk verantwoordelijk willen zijn.

LEES MEER →

Ingezonden: Creatief boekhouden?

Er wordt stevig gegoocheld met cijfers, maar of nu wél een realistisch plan is? Ik heb diverse vragen omdat het rapport vaag blijft. Wat vind u als burger?

LEES MEER →

Plan: Koningshof als ‘Het Bruisend Huis van Maassluis”

Structureel jaarlijkse subsidie verhogen naar ruim 3 ton per jaar. Een aanbod, dat nauw aansluit bij de behoeften in Maassluis. De lokale inbreng is daarbij allesbepalend.
Wij zijn benieuwd wat de inwoners ervan vinden. Laat het weten!

LEES MEER →

PvdA steunt voorstel ‘Breed gedragen, financieel onderbouwd scenario 4 / 5’

Investeringen zijn nodig in Koningshof: vervanging van de tribune en dansvloer en vooral aanpassingen aan de klimaatbeheersing. Dat laatste zal ook een positief effect hebben op de kosten in de exploitatie,

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

VSP stelt ‘Scenario 4 en 5 voor Koningshof in samenhang met scenario 3’

De raadsfractie van VSP blijft erbij dat de raadsopdracht om scenario 4 en 5 te onderzoeken in samenhang met scenario 3 leidend blijft. Hopelijk ligt er in april dan een echt onderbouwd voorstel betreffende de toekomst van de Koningshof.

LEES MEER →

Ingezonden: Inspraak voor de burger!

Vanavond (21/2) praat de gemeenteraad uitgebreid over de toekomst van de Koningshof, maar de burger praat niet mee, terwijl wat mij betreft : “Wie betaalt, bepaalt !”

LEES MEER →