WATERWEG | De Participatiewet heeft de baankansen voor mensen met een arbeidsbeperking niet verbeterd. Dat is de conclusie in het SCP-rapport ‘eindevaluatie Participatiewet’.

‘Eén ding is nu wel duidelijk geworden: het is wensdenken gebleken om met fors minder geld meer mensen met een arbeidsbeperking duurzaam een betaalde baan te bieden. Zelfs in een economische hoogconjunctuur gaat dat dus niet vanzelf. Een inclusieve arbeidsmarkt vraagt een investering, ook in financiële zin.’,  aldus een gezamenlijke brief van Cedris samen met VNG, Divosa, G4 en G40.

In de regio Maassluis Vlaardingen en Schiedam is vooruitlopend op de komst van de Participatiewet gekozen voor de oprichting van Stroomopwaarts. Hiermee kozen gemeenten heel bewust voor behoud van de infrastructuur van de sociale werkvoorzieningen in haar regio. Het belang van deze publieke infrastructuur werd benadrukt in het rapport. Deze infrastructuur kan ingezet worden om mensen te ontwikkelen, als vangnet en als definitieve buffer voor de meest kwetsbare werknemers.

Wel is er zorg binnen onze gemeenten over de invulling van de werkgeversrol. Immers de natuurlijke toegang tot de sociale werkvoorziening waarmee een dienstverband was geborgd is vervallen. Daarbij zijn ook de benodigde middelen weggevallen.

Dat dit gemeenten belemmert in hun opgave en ambities kwetsbare werknemers adequaat te ondersteunen is bekend bij het bestuur en deze zorg is ook gedeeld met de raden. De uitkomst van het rapport verrast dus niet. De hoop is er dat er naar aanleiding van dit rapport nu passende maatregelen worden genomen. Dat betekent een vereenvoudiging voor de uitvoering en de benodigde middelen naar gemeenten. Dan kunnen de MVS gemeenten de eerder gemaakte keuze voor behoud van de infrastructuur binnen Stroomopwaarts echt verzilveren in belang van haar meest kwetsbare inwoners.

Het gehele nieuwsbericht met verbetervoorstellen vind je hier stroomopwaarts


 

 

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt