© Stroomopwaarts

SCP: Participatiewet werkt niet

Eén ding is nu wel duidelijk geworden: het is wensdenken gebleken om met fors minder geld meer mensen met een arbeidsbeperking duurzaam een betaalde baan te bieden. De uitkomst van het rapport verrast dus niet. De hoop is er dat er naar aanleiding van dit rapport nu passende maatregelen worden genomen.

LEES MEER →

PvdA bezorgd over toekenning studietoeslag uit de participatiewet

Op welke wijze wordt door u bekendheid gegeven aan deze tegemoetkoming en op welke wijze worden jongeren die de tegemoetkoming ontvangen (later) begeleid bij het uiteindelijk vinden van een arbeidsplaats? 

LEES MEER →

B&W Stroomopwaarts bedient andere klanten dan StOED.

Beide klantgroepen ervaren afstand tot de markt. Stroomopwaarts voert de Participatiewet voor de gemeente uit. StOED voert met name taken UIT in het kader van de WMO.

LEES MEER →

WERK Voorop

www.maassluis.nu – De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam moeten per 1 januari 2015 uitvoering geven aan de Participatiewet. Deze wet gaat uit van samenwerking binnen de arbeidsmarktregio’s om de dienstverlening aan ondernemers vorm te geven. Daarnaast gaat de invoering van de Participatiewet gepaard met forse kortingen op de gemeentelijke budgetten.

LEES MEER →

Stroomopwaarts MVS stap dichterbij

www.maassluis.nu – Samenwerking regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS stap dichterbij.

LEES MEER →