DELFLAND | Binnenkort gaat het Hoogheemraadschap van Delfland weer baggeren. Voor een vlotte afvoer van het overtollige regenwater is het nodig dat sloten en vaarten op de juiste diepte zijn. Water kan dan goed doorstromen. Zo vermindert de kans op wateroverlast bij hevig regen en komen sloten, vijvers en grachten niet droog te liggen. Delfland wil de waternatuur zo min mogelijk verstoren. Daarom gaan de aannemers met veel zorg voor de waternatuur te werk en volgen ze de ecologisch werkprotocollen van Delfland nauwgezet op.

In alle sloten en vaarten ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer twee centimeter per jaar. Om doorstroming van het water te garanderen, controleert Delfland om de acht jaar of de watergang op de juiste diepte is. Wanneer dit niet zo is, wordt de bagger weggehaald. Dat noemen we baggeren.

© PR

Inspectie met een ecologisch deskundige
Dit jaar vinden de baggerwerkzaamheden plaats tijdens het broedseizoen (dat loopt van 15 maart tot 15 juli). Dat vraagt om nog meer aandacht en zorg voor planten en dieren in en om het water. Enkele dagen voor het baggeren inspecteert een ecologische deskundige of de watergang vrij is van broedende vogels en hun nesten. Op de plaatsen met broednesten wordt een beschermingszone van vijf meter in acht genomen. Op plaatsen in en langs watergangen waar broedende vogels aanwezig zijn, blijft tenminste 25% van de water- en moerasvegetatie én de waterbodem gespaard.

Aannemers werken met zorg voor natuur
Alle aannemers die in opdracht van Delfland onderhoud uitvoeren, doen dit met zorg voor de natuur in en langs het water. Er wordt gewerkt in lijn met de gedragscode wet natuurbescherming waterschappen. Hoogheemraad Manita Koop: “We willen de waternatuur zo min mogelijk verstoren. Met onze aannemers hebben we afspraken dat zij werken volgens onze ecologische werkprotocollen. Zo moet er bijvoorbeeld altijd een uitweg zijn voor vissen tijdens de werkzaamheden en baggeren ze niet in de buurt van de plekken waar nesten zijn geconstateerd.”

Vergoeding voor in ontvangst nemen bagger
De sliblaag op de bodem is vooraf onderzocht. De schone bagger wordt standaard op de oever gelegd. Dit is wel zo duurzaam en scheelt kosten voor transport en elders storten. Bagger bevat veel organische voedingsstoffen en kan gebruikt worden als grondverbeteraar. De eigenaren van percelen waarop de bagger wordt gelegd, krijgen daar een vergoeding voor. Alle betrokken perceeleigenaren ontvangen een brief waarin de werkwijze wordt uitgelegd. Indien de bagger vervuild is, voert Delfland de bagger af naar een erkend depot.

Op www.hhdelfland.nl baggeren is meer te lezen over welke watergangen dit jaar aan de beurt zijn en hoe de procedure voor het ontvangen van de vergoeding in zijn werk gaat.

Planning baggeren
Normaal gesproken loopt de baggerperiode tussen september en april. Door de tijdelijke baggerstop in 2019 in verband met PFAS zijn de werkzaamheden vorig jaar uitgelopen. Dat is ook dit jaar nog merkbaar. Eind van de zomer zijn de baggerwerkzaamheden afgerond.


© AWP

© AWP

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt