door Bert de Reuver

Sluiswachters geven voorlichting over het nut van de Monstersche sluis aan leerlingen van het Lentiz – en Revius college.

MAASSLUIS | Het was druk bij het bezoek aan de Monstersche sluis. Leerlingen van het voortgezet onderwijs uit Maassluis en Maasland bezochten de sluis in het kader van het door de Rotaryclub Maassluis – Maasland georganiseerde duurzaamheidscongres.

Zij kregen van de sluiswachters voorlichting over de werking van de Monstersche sluis en het nut hiervan voor de waterhuishouding. De leerlingen konden in de praktijk ervaren hoeveel kracht het kost om de sluisdeuren te openen en te sluiten. Veel vragen moesten worden beantwoord zoals over de invloed van eventuele zoutindringing door het openen de van de sluis en de visimmigratie die plaatsvindt.

Zo is het in het centrum van Maassluis gelegen gerestaureerde rijksmonument niet alleen van belang voor de pleziervaart, maar ook van belang voor educatie en voorlichting aan derden.


 

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.