MAASSLUIS | “Stroomopwaarts doet zijn naam eer aan.” De doelstellingen zijn behaald en de organisatie ligt op koers. Dat is de conclusie van het onderzoek dat gedaan is door Bureau Berenschot in opdracht van de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen.

(*) wat er onder “meer” verstaan wordt, is niet vermeld. Wij beschikken niet over de cijfers uit het rapport
Een van de belangrijkste uitkomsten is dat sinds de start van Stroomopwaarts in 2015, in 2019 meer (*) mensen in de regio Waterweg uitgestroomd zijn naar betaald werk. Het aantal bijstandsgerechtigden is sterker gedaald dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast hebben mensen met een arbeidsbeperking meer kansen op passend werk en is de omzet van het Werkleerbedrijf gestegen. Dit is een belangrijke bevinding omdat deze groep in komende jaren groeit door het wegvallen van de Wajong.

© Roger van der Kraan

© Roger van der Kraan

Sinds 2015 bundelen de afdelingen werk en inkomen en de werkleerbedrijven van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hun krachten, ervaring en kennis in het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS. Deze samenwerking is noodzakelijk om de inwoners, vooral de kwetsbare doelgroepen, nu en in de toekomst, adequate maatschappelijke (inkomens)ondersteuning en zorg te kunnen bieden. Bij de start in 2015 is afgesproken dat na een aantal jaar een evaluatie zou volgen.

Naast de conclusies zijn in het rapport ook een aantal verbeterpunten opgenomen, zoals efficiëntere huisvesting, verbeteringen in de (snelheid van de) besluitvorming tussen de drie gemeenten en de punten op de i als het gaat om de interne veranderingen die de fusie met zich heeft meegebracht.

Minder mensen in de regio Waterweg met een uitkering

De gemeenten hebben een gedurfd besluit genomen door een fusie aan te gaan van drie sociale diensten en drie sociale werkvoorzieningen. Dat was nog nergens in Nederland gebeurd, maar blijkt dus een goed model.

Wethouder Sjoerd Kuiper (o.a. werk en Inkomen):

“Het is cruciaal dat er in Maassluis een goed vangnet is zodat iedereen zeker is van een inkomen, bij voorkeur via werk. Deze fusie van 6 organisaties was een flinke klus en er is hard gewerkt. De doelstellingen zijn behaald: er zijn meer mensen aan het werk en minder mensen in de uitkering. Complimenten aan de vele medewerkers van Stroomopwaarts en andere betrokkenen die een bijdrage aan dit succes hebben geleverd.”

 


© TenFiftyNine


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Bea Scheurwater
    12 februari 2020 at 11:09

    New Speak