MAASSLUIS | Op 3 november 2020 heeft de gemeenteraad -naar aanleiding van het afschaffen van schoolzwemmen in Maassluis- een motie vastgesteld waarmee B&W verzocht wordt een campagne te starten voor het volgen van zwemonderwijs, waarbij extra aandacht is voor groepen waarbij dit nog niet vanzelfsprekend is. Daarnaast is gevraagd om extra te communiceren over de mogelijke steun vanuit het Jeugdfonds Sport en Cultuur voor inwoners die daarvoor in aanmerking komen en met voorstellen te komen hoe ook in de toekomst iedereen de mogelijkheid heeft om zwemlessen te kunnen volgen in Maassluis.

Vanaf schooljaar 2021-2022 stopt het schoolzwemmen. Het doel van schoolzwemmen was primair een “natte gymles”, maar in de praktijk bleek ook nog circa 20% van de kinderen zijn/ haar diploma A/B te behalen tijdens deze schooizwemlessen. Dat betekent dat de ouders van deze kinderen wachten met zwemles tot het schoolzwemmen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals financiën of culturele achtergrond. Het is belangrijk, zeker nu het schoolzwemmen wegvalt, ouders bewust te maken van het belang van zwemles in ons waterrijke land.

B&W gaat daarvoor de volgende acties ondernemen.

Aandacht voor het belang van zwemles
Er wordt een flyer gemaakt waarin het belang van zwemles en het tijdig inschrijven hiervoor benadrukt wordt. Daarnaast komt op de flyer ook informatie over de zwemregeling, een regeling voor gezinnen die financieel niet draagkrachtig genoeg zijn. De zwemregeling is een menwerking tussen het Jeugdfonds Sport en Cultuur en Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Er wordt een bedrag van € 470,- beschikbaar gesteld (mogelijk vanaf 5 jaar), waarmee het kind gegarandeerd zijn/haar A-diploma haalt (mits 85% van de lessen aanwezig). Het B/C-diploma kan behaald worden met een reguliere aanvraag (max. € 225,-) bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

De flyer wordt uitgedeeld door het CJG bij het consultatiegesprek bij 3 jaar en 9 maanden. Daarnaast wordt deze uitgedeeld aan alle kinderen in groep 2 van het basisonderwijs. Verder worden de flyers op de volgende plekken neergelegd met daarbij ook de vraag of ze er in gesprekken aandacht voor willen hebben: Voedselbank, Vluchtelingenwerk, Stichting Push/ Aanzet.

Bij het consultatiegesprek dat het CJG heeft met kinderen die 5 jaar zijn (groep 2) wordt door de jeugdverpleegkundige ook met ouders besproken of het kind al is aangemeld voor de zwemles. Als dat niet het geval is, wordt het belang aangegeven om dit spoedig te doen.
Het CJG heeft al ingestemd met de voorgestelde acties. Het onderwijs heeft een brief hierover ontvangen en we hopen dat ook zij hun medewerking willen verlenen.

Vangnetregeling
We hebben als doel dat iedereen bij het verlaten van de basisschool ten minste een A-diploma heeft. Dat betekent dat eind groep 6 geïnventariseerd wordt via de scholen wie in het bezit is van zijn/haar A-diploma. De kinderen die dan nog geen zwemdiploma hebben, krijgen bij voldoende groepsgrootte de mogelijkheid om met elkaar te starten en alsnog (versneld) hun zwemdiploma te halen. Op dit moment is er ook een dergelijk lesuur gestart voor kinderen uit groep 5 en 6 die hun zwemdiploma nog niet hebben en vanwege corona dit jaar vrijwel niet konden schoolzwemmen. Een dergelijke vangnetregeling is met het zwembad afgestemd. Dit brengt geen extra kosten met zich mee, omdat deze alleen doorgaat bij voldoende kinderen. Het lesgeld wordt door de ouders zelf opgebracht of met hulp van het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Promotie Jeugdfonds Sport en Cultuur
Naast informatie over de zwemregeling op de flyer, wordt minimaal 2x per jaar extra aandacht gevraagd voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur in z’n algemeenheid. Dit fonds zorgt ervoor dat financiën geen drempel hoeven te zijn om lid te worden van een sportvereniging of culturele instelling. Zoals eerder gezegd kan het fonds ook ingezet worden voor het volgen van zwemles.

De aanvraag kan gedaan worden door een intermediair, zoals een leerkracht, het wijkteam, een jongerenwerker, Stroomopwaarts of de Voedselbank. Er worden drie verschillende doelgroepen benaderd:

► De inwoners van Maassluis: via de website en de social media van de gemeente Maassluis, op de website van Samenzijnwijmaassluis en via de Schakel met als doel inwoners meer bekend te maken met het fonds.

►De (potentiële) intermediairs van Maassluis om ze te wijzen op de mogelijkheden en de rol die ze hierin kunnen spelen. Personen bij organisaties die op een professionele manier bij het kind/het gezin betrokken zijn, kunnen zich aanmelden als intermediair. Op scholen willen we dat de gezinsspecialisten en buurtsportcoaches ook de rol van intermediair op zich nemen. Op deze manier wordt het netwerk aan intermediairs vergroot. Dit gaan we met de betreffende organisaties bespreken.

► De sport- en cultuurinstellingen, zodat ze dit kunnen delen met potentiële leden op het inschrijfformulier of via hun website.

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema

2 Reacties

 1. Aad Rieken
  5 juli 2021 at 21:23

  “ZWEMMUH………………………,
  Geschoold of Ongeschoold!”

  #jestoptooknietmetopvoeden

 2. Peter Tijl
  5 juli 2021 at 15:08

  Goed voor kinderen en ouders om te weten is ook:

  Tips voor zwemmen in open water
  Je kunt van alles doen om niet te verdrinken.
  Zorg eerst dat je goed kunt zwemmen. Heb je de diploma’s van het zwem- ABC gehaald?
  Heb je daarna regelmatig binnen gezwommen en geoefend?
  Ja?
  Dan pas is het verstandig om buiten te zwemmen.
  Maar: doe dit nooit alleen en op plekken waar dit mag en waar toezicht is.

  Dus, wat moet je doen?
  1. Leer zwemmen
  2. Zwem nooit alleen
  3. Zwem waar dit mag en waar toezicht is

  Ben je zelf in de problemen?
  Als je in het water valt, raak dan niet in paniek.
  Ga eerst even op je rug drijven om rustig te worden of gebruik iets om op te drijven, bijvoorbeeld een voetbal of een plastic zak.
  Zo zorg je ervoor dat je boven water blijft. Roep of zwaai daarna om hulp.
  Blijf rustig wachten totdat je hulp krijgt.

  Dus, wat moet je doen?
  1. Raak niet in paniek
  2. Ga op je rug drijven of gebruik iets om op te drijven
  3. Roep of zwaai om hulp

  Zie je iemand in de problemen?

  Het is niet makkelijk om iemand die in de problemen is te helpen.
  Roep zo snel mogelijk een ander die met jou kan helpen, bijvoorbeeld een ouder.
  Daarnaast is 112 bellen goed.
  Gooi – als dat mogelijk is – iets in het water dat blijft drijven; een reddingsboei, een voetbal of een bodyboard.
  Dat kan iemand boven water houden. Je kunt ook iets naar hem of haar uitsteken wat te pakken is, zoals een tak, een stuk hout of een touw. Roep dat hij of zij moet proberen naar de kant te zwemmen. Maar, zie je iemand in de problemen, ga dan nooit zelf het water in. Blijf op de kant!
  Zo kom je zelf niet in de problemen.
  En: blijf kijken waar die persoon in het water is, of vraag een ander om dat te doen, totdat hij of zij hulp krijgt.

  Dus, wat moet je doen?
  1. Roep om hulp
  2. Gooi iets wat blijft drijven of steek iets uit wat kan worden gepakt
  3. Praat iemand naar de kant
  4. Ga er nooit zelf in!