B&W geeft weer halve antwoorden

B&W is na vier maanden niet bij machte om inhoudelijke antwoorden te geven over ventilatie in zorginstellingen: “Wij begrijpen dat u deze zorgen heeft en deze delen wij ook grotendeels, maar de verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet bij ons.”

LEES MEER →

Jaarlijkse verhoging beloning B&W en raadsleden

De aanstaande wijzingen voor burgemeesters, wethouders, raadsleden en commissieleden.

LEES MEER →

Vanaf schooljaar 2021-2022 stopt het schoolzwemmen

Het is belangrijk, zeker nu het schoolzwemmen wegvalt, ouders bewust te maken van het belang van zwemles in ons waterrijke land. B&W gaat daarvoor de volgende acties ondernemen.

LEES MEER →

B&W in De Vloot

B&W informeerde hoe De Vlootbewoners de Coronacrisis ervaren en wat de gemeente Maassluis aan eventuele support zou kunnen toevoegen.

LEES MEER →

Ingezonden: B&W schoffeert inwoners

Bewonerscommissies: “Er worden bedragen genoemd, waarbij – voor zover wij na kunnen gaan – aan de kosten van geluidswerende maatregelen niet eens is gedacht. Klaarblijkelijk heeft dat bij u geen prioriteit. Wij vinden dat schofferend.” (schofferend = kwetsend)

LEES MEER →
© Aad Solleveld

VSP: Oorverdovend stil vanuit college B&W

Het college blijft ver achter bij de gewekte verwachtingen.. Daadkracht zou het sleutelwoord zijn waarop dit college wenste te worden aangesproken. Wij constateren dat het tot op heden buitengewoon, ja bijna oorverdovend stil is vanuit het college!

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

FvM: B&W kom snel met zienswijze over gaswinning

Omwonenden ondervinden steeds meer last van laagfrequente geluidsgolven van pompen op NAM-terrein.

LEES MEER →
© PR

Gevolgen Wet Verplichte GGZ

Verwarde mensen. Lokaal ligt het accent straks op het voorkomen, vroegtijdig signaleren en zorgen voor toeleiding naar passende hulp. Regionaal ligt het accent op het zorgen voor voldoende intensieve zorgtrajecten, de triage bij 112 meldingen en het zorgdragen voor passend vervoer.

LEES MEER →