Antwoorden op vragen van CDA over jeugdbeleidsplan

www.maassluis.nu | Het college van B&W heeft de vragen beantwoord van het CDA over het jeugdbeleidsplan.

LEES MEER →

Antwoorden op PvdA-vragen gymzaal Haydnlaan

www.maassluis.nu | Het college van B&W heeft de vragen beantwoord van de PvdA over het proces en uitwerking van de plannen van de gymzaal Haydnlaan.

LEES MEER →

Spreekuur college in november 2015

www.maassluis.nu | Spreekuren college in november 2015.

LEES MEER →

Antwoorden op CDA-vragen over de toren van de Groote Kerk

www.maassluis.nu | B&W heeft de vragen van het CDA over de kosten van het openstellen van de toren van de Groote Kerk beantwoord.

LEES MEER →

Spreekuur college in oktober

www.maassluis.nu | Spreekuur college in oktober 2015.

LEES MEER →

Verklaring Maassluis over vluchtelingen

www.maassluis.nu | Maassluis heeft verklaard dat ze de opvang van statushouders al lang verzorgt en dat ze daarbij nauw samenwerken met de corporatie Maasdelta en Vluchtelingenwerk.

LEES MEER →

Afschaffing kwijtschelding afvalwaterzuiveringsbelasting

www.maassluis.nu | CDA en PvdA hebben vragen gesteld aan B&W over de plannen van het Hoogheemraadschap Delfland de kwijtschelding van  afvalwaterzuiveringsbelasting voor minima af te schaffen.

LEES MEER →

Spreekuur college in augustus 2015

www.maassluis.nu | Spreekuren van college van burgemeester en wethouders in september 2015.

LEES MEER →