Verklaring Maassluis over vluchtelingen

www.maassluis.nu | Maassluis heeft verklaard dat ze de opvang van statushouders al lang verzorgt en dat ze daarbij nauw samenwerken met de corporatie Maasdelta en Vluchtelingenwerk.

LEES MEER →

Afschaffing kwijtschelding afvalwaterzuiveringsbelasting

www.maassluis.nu | CDA en PvdA hebben vragen gesteld aan B&W over de plannen van het Hoogheemraadschap Delfland de kwijtschelding van  afvalwaterzuiveringsbelasting voor minima af te schaffen.

LEES MEER →

Spreekuur college in augustus 2015

www.maassluis.nu | Spreekuren van college van burgemeester en wethouders in september 2015.

LEES MEER →

D66-vragen over kruispunt Oude Veiling beantwoord

www.maassluis.nu | Vragen van D66 over veiligheid van fietsers bij kruispunt Oude Veiling door B&W beantwoord.

LEES MEER →

CDA-vragen over windturbines

www.maassluis.nu | De Fractie CDA Maassluis heeft op 7 augustus 2015 vrageb gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de publicatie van de provincie Zuid Holland over alternatieve locaties voor windturbines in de regio.

LEES MEER →

Vragen van Maassluis Belang over buurtpreventie

www.maassluis.nu | Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van Maassluis Belang over de problemen bij de buurtpreventie beantwoord.

LEES MEER →

Spreekuur college in augustus 2015

www.maassluis.nu | Spreekuren van college van burgemeester en wethouders in augustus 2015.

LEES MEER →

Vragen PvdA over vogelbuurt

www.maassluis.nu | De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders n.a.v. het wijkbezoek in de vogelbuurt. Het college heeft de vragen beantwoord.

LEES MEER →