Veiligheid regionale waterkeringen in beeld

MAASSLUIS | Om te voorkomen dat ons gebied onder water loopt, hebben wij waterkeringen. Dat zijn duinen, dijken, kades en sluizen. Er zijn primaire keringen en regionale keringen. De dijken en kades binnen ons gebied noemen wij regionale waterkeringen: in totaal zo’n 450 kilometer.

Alle keringen moeten voldoen aan een veiligheidsnorm. Deze is vastgesteld door de provincie. De regionale waterkeringen worden hieraan eens in de 12 jaar getoetst. Voldoen ze niet aan de norm, dan passen we ze aan.

Zeker in stedelijk gebied is dit soms complex, omdat er een weg op de kade ligt bijvoorbeeld, of doordat een kade dicht tegen bebouwing aan ligt. Delfland werkt dan samen met de wegbeheerder en omwonenden om de klus te klaren. Een goed voorbeeld van zo’n complexe kadeverbetering is die in het centrum van Schipluiden, waaraan wij nu werken.

© HvD – Voorbeeld van zo’n complexe kadeverbetering is die in het centrum van Schipluiden, waaraan wij nu werken.

Het college heeft kennisgenomen van de voortgang van het toetsen en verbeteren van de regionale keringen en rapporteert hierover naar de provincie Zuid-Holland. Op dit moment voldoet 87% aan de norm. De meest urgentie dijken of kades pakken we eerst aan. Bij de dijken die nog opgehoogd moeten worden, nemen we procesmaatregelen zoals het verlagen van het waterpeil bij verwachte extreme neerslag. Het controleren en onderhouden van onze waterkeringen is een terugkerend proces.


© AWP

© AWP

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt