MAASSLUIS | Het is bekend dat ambtelijke molens traag malen. In Maassluis lijken ze soms helemaal stil te vallen. Zo ook op het terrein van een aantal toezeggingen die gedaan zijn aan de Vertowijk. Dit vormt de aanleiding tot een inspreekbeurt door Yvonne Boeckx. Onderstaande is haar relaas.

zie ook deze video vanaf minuut 25/


Geachte raad en college,

In het Groenboek Vertowijk, aangeboden in 2016 aan de toenmalige wethouder, zijn een diversiteit van problemen en vragen benoemd in en over de Vertowijk. Onder andere fietsoverlast, maar ook brommers cq bezorgers vanaf de PC Hooftlaan via de stoep van de Vlasserij naar de Touwslagerij en vice versa. Waarbij het nu de gewoonste zaak van de wereld lijkt te zijn om de stoep van de Touwslagerij in het verlengde van die rechte lijn ook als weg te gebruiken. Poort van de Ververij, Langebonestraat richting Nieuwe Kerkstraat, de Marelstraat Jumbo naar de Scheerderij, overlast van fietsers en brommers.

Ik spreek het college aan namens de BC Verto en de BC oud Sluys als bestuurslid.

Naar aanleiding van het groenboek is er een eenmalig gesprek geweest met betrokken ambtenaren betreffende de her-inrichting van het zogenaamde Zweko plein en de entree naar de Vertowijk. Insteek: veiligheid en overlast voorkomen. Het verzoek was toen, en nog steeds, om de rechte lijn van fiets- en bromverkeer vanaf de PC Hooftlaan richting de Vlasserij zichtbaar te onderbreken.

Goede contacten met Marc Slingerland en Eric Thijhuis hebben er voor gezorgd dat wij een verantwoordelijke verkeersambtenaar konden spreken. Tot onze verbazing kregen we te horen “dat een en ander al uitgewerkt was op papier en wij er best onze visie op mochten loslaten en er wellicht nog gestuft kon worden”.

Dus alle beloftes van participatie, betrokkenheid en mee mogen denken ten spijt, deze zijn niet nagekomen. Een wisseling van wethouder of ambtenaar ontslaat je niet van verantwoordelijkheid om zaken goed over te dragen. Als burger behoor je serieus te worden genomen, zeker in het kader van participatie.

Zweko-plein, onoverzichtelijk, gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. De automobilist rijdt te hard, ziet de voetganger niet vanaf de PC Hooftlaan omdat zij net achter de zuilen van de brug staan. Automobilisten scheuren de bocht om vanuit de Lange Bonestraat en zien het zebrapad vaak te laat.

Geen borden die waarschuwen dat een zebrapad nadert. Maar er staan wel borden dat de brug weleens open kan gaan met allerlei toeters en bellen.

Links dwars tegen het verkeer in, langs de Zweko, fietsen de fietsers. Voornamelijk grote groepen schoolgaande kinderen, maar net zo goed bezoekers van de Jumbo al of niet fietsers of brommers. Stoep en fietspad lopen in één. Ik hoef verder niet uit te weiden betreffende de onveilige situatie op dit punt. Kinderen kiezen de veiligste weg in hun ogen omdat oversteken onmogelijk is maar zorgen juist voor onveilige situaties.

We kunnen uitgebreid praten over mentaliteit van de weggebruiker, maar die mentaliteit kunnen wij blijkbaar alleen veranderen als wij die weggebruiker storen in zijn of haar egoïstische verkeersgedrag en of handhaven daar waar die regels worden overtreden.

De PC Hooftlaan, waar je officieel 40 mag rijden, geen bord te bekennen, een racebaan waar je wedstrijdje kan rijden. Vanaf het Marelplein raken automobilisten gefrustreerd door de snelheidsbeperking van 30km, om daarna zonder obstakels via de Lange Boonestraat, de PC Hooftlaan als racebaan te gebruiken, ook hier vice versa. Richt deze weg in als 30 km zone met de nodige obstakels. De geluidsoverlast nu op de balkons maar zeker ook binnen is enorm. Fijnstof zorgt dagelijks voor zwarte stoelen of randen op het balkon. Stoep en fietspad welke bijna naadloos overgaan in elkaar voor een seniorencomplex, wie verzint het. Geen directe oversteekplaats vanuit de in en uitgang van het complex voor de vele bewoners welke slecht ter been zijn waarbij ieder stukje minder lopen een pré is.

Wij verzoeken u om de weg in te slaan van een meer en meer auto luwe binnenstad cq stad met een maximale snelheid van 30 km, zorg voor obstakels, maak de inrichting van PC Hooftlaan en Zweko plein veiliger. Niet de automobilist behoort hier belangrijk te zijn maar de voetganger en fietser.

Vrachtverkeer is nu alleen welkom als bestemmingsverkeer. De markering is nu te kort op de bocht aangegeven en verdient een kritische blik om die waarschuwing veel eerder en herhalend te plaatsen, maar ook duidelijk te zijn voor buitenlandse chauffeurs en te handhaven.

Ik verzoek u als college, als bestuurslid van de BC Verto en Oud Sluys, deze BC’s zoals is toegezegd, te betrekken bij de herinrichting van zowel PC Hooftlaan als Zweko-plein cq entree Vertowijk.

Dank u wel.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

4 Reacties

 1. P.Tijl
  1 november 2022 at 18:03

  Wat mij opvalt aan de FOTO, dat de zichtbare Raadsleden met andere dingen bezig zijn dan te luisteren naar de inspreker!!!!
  Er zit er zelfs een ongeïnteresseerd in de lucht te kijken.

  Zijn er door raadsleden vragen gesteld aan de Wethouder over dit onderwerp?

 2. Dick.Pasterkamp.
  14 oktober 2022 at 12:16

  Dit is nu echt een geval, moet men naar de burger luisteren?

 3. Yvonne Boeckx
  12 oktober 2022 at 17:47

  Vooral doen Bea! Die situatie moet ook maar eens goed uit de verf komen!

 4. Bea Scheurwater
  12 oktober 2022 at 12:17

  Zo ging het ook met bewonerscommissies – 5 stuks – betreffende de geluidswal, waar Verto ook aanmee deed, ze waren het eens! niemand op gerekend. toen kwam variatie 2b uit de hoge hoed, Er kon niet meer over gesproken worden. Toen was Verto nog “heel”. misschien volg ik jouw voorbeeld. Bovenstaande gaat vooral over Verto II, doe ik misschien nog nadruk op Verto ! hieraan herinneren is nooit verkeerd