door Hoogheemraadschap  van Delfland

DELFLAND | Delfland bereidt zich voor op de Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt. De Omgevingswet bundelt de wetten omtrent de fysieke leefomgeving, zoals de wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Tegelijk met de Omgevingswet zal de Waterschapsverordening Delfland in werking treden en worden de Keur Delfland en de Algemene Regels ingetrokken. 

De Waterschapsverordening bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die Delfland stelt binnen zijn beheergebied. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening wordt ook een aantal regelingen van Delfland gewijzigd. Hierdoor houden deze regelingen hun volledige werking nadat de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Delfland in werking zijn getreden. Een voorbeeld hiervan is het Delegatiebesluit.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt