Is dit weer een voorbeeld van participatie volgens de gemeente “we nemen de inwoners mee in het proces”?

MAASSLUIS | De fractie van de VVD is gebelgd over het negeren va de wensen van de inwoners. Voorafgaand aan de herstelwerkzaamheden is er aan de inwoners van Maassluis via een enquête gevraagd welke kleur de gerenoveerde Lijndraaiersbrug zou moeten krijgen. De meerderheid heeft gekozen voor een groene kleur.

De fractie stelt vragen aan het college van B&W;

Wij prijzen de moeite die is genomen om dit middels een participatietraject te onderzoeken. Echter verbazen wij ons over de uitslag van het participatietraject.

►Naar nu blijkt, uit de bewonersbrief van vandaag, heeft de Welstandscommissie een andere beslissing genomen. Tegen de uitslag van de enquête in wordt de kleur van de gerenoveerde lijndraaiersbrug weer grijs.

Nagenoeg alle bruggen in het historische deel van Maassluis zijn in de donkergroene kleur uitgevoerd.

In het kader van artikel 51 heeft de VVD Maasluis de volgende vragen aan het College;

1. Heeft u of had u niet beter voorafgaand aan de enquête advies kunnen inwinnen bij de Welstandscommissie?

2. Kan bij alle participatietrajecten de Welstandscommissie een veto uitspreken tegen de wil van de meerderheid in?

3. Hoe serieus neemt u de inwoners van Maassluis?

4. Wat kan er nog gedaan worden om de wens van de inwoners te respecteren en de brug in de gewenste kleur af te leveren. Aangezien de brug pas in het voorjaar van 2022 wordt teruggeplaatst, is er ons inziens voldoende tijd het participatietraject tot een gewenst einde te brengen en wij verzoeken u ons daarover te informeren nog voor het einde van het jaar.


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

6 Reacties

 1. Aad Rieken
  24 november 2021 at 21:21

  “Wel-stand(s)groen-commissie!”

  De Grijze Muizen van de welstandscommissie hebben in minderheid toch
  beslist om de Lijndraaiersbrug in een Grijze (grondverf) kleur te schilderen.
  In deze kleur is ook de Koe-paardbrug geschilderd, waarvan ik nog steeds
  denkt dat hij in de grondverf staat en nog afgelakt moet worden.

  De kleur (Stand)groen monumentengroen komt zeker niet zwaar/dreigend over,
  maar past in het geheel beter bij de monumentale panden,
  terwijl het Grijs een nietszeggende op grondverf lijkende kleur is.

  Hoe mooi zou het zijn om beide bruggen in de kleur Standgroen te schilderen!

  .

 2. Lida van der Esch
  24 november 2021 at 18:11

  Nu de Lijndraaiersbrug in deze staat voorlopig zo blijft! wil ik even doorgeven dat het gedeelte van de brug, met name waar de voetgangers en fietsen overheen moeten, heel erg glad is met vochtig weer!

  Lida van der Esch

  • 24 november 2021 at 20:22

   U kunt dat bij de gemeente melden via de appl fixi

 3. Aad Rietdijk
  24 november 2021 at 14:03

  Valt me op dat de VVD geen vragen stelde toen de technische staat van onderhoud van deze brug in het geding kwam.

  Zelf ben ik toen, als lid van Forum voor Maassluis, gelijk in de pen gedoken om het e.e.a. boven tafel te krijgen.

  Ook in de commissievergadering in de raadzaal weinig gehoord van hen, net als trouwens de rest van deze coalitie.

  Mag ik dit dus karakteriseren als verkiezingsretoriek ? Dan zijn ze er wel vroeg bij dit keer.

  Hoe zit het trouwens met de afwikkeling van de schade aan deze brug. Is dat al bekend of wordt dit net zo’n lang juridisch gesteggel als de bouw aan de Zuiddijk (zeg maar de Leijten afkoopzaak) met alweer de enorme kosten voor de burger.

 4. Evelien den Heijer
  24 november 2021 at 13:42

  Dit is een voorbeeld van ‘Maassluis op z’n smalst’, inspraak van inwoners vragen en dan niet uitvoeren.

 5. Aad Rieken
  24 november 2021 at 12:15

  “Voork(l)eur?!”

  Vijftig tinten Grijs!