MAASSLUIS | De fractie van de VVD is bezorgd: “Ons historisch stadshart is een uniek stukje Maassluis en daar zijn wij trots op. Het is een plek waar het prettig wonen en werken is. De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in de historische uitstraling van de binnenstad en zijn veel winkelpanden weer bezet met nieuwe ondernemers.”

Wij merken op dat het afgelopen jaar meerdere keren de straten zijn opengebroken t.b.v. ondergrondse werkzaamheden en bouwprojecten. Het valt op dat na gedane werkzaamheden de bestrating op een zeer slordige wijze is teruggelegd met als resultaat dat de uitstraling van de
binnenstad hard achteruitgaat. Veel straatstenen zijn gebroken, liggen schots en scheef en het wegdek is als gevolg van de werkzaamheden niet meer gelijkmatig, hetgeen gevaar kan opleveren voor elke voetganger en zeker voor mensen die minder mobiel zijn.

Dit is met name het geval op de Markt, de Veerstraat-Zuidzijde. de Noordvliet-Zuidzijde en de Hoogstraat. De precariorechten in geheel Maassluis zijn opgeheven voor bedrijven die een ondergrondse infrastructuur hebben. De dekking om herstelwerkzaamheden aan straatwerk te doen is daarmee komen te vervallen.


Naar aanleiding van bovenstaande problematiek heeft de VVD Maassluis de volgende vragen:

1. Wie is verantwoordelijk voor een correct herstel van het straatwerk na grondwerkzaamheden?
2. Wie controleert de bestrating na gedane werkzaamheden?
3. Wordt er vooraf aangevraagd of werkzaamheden mogen plaatsvinden en welke garanties zijn er dat de bestrating goed wordt hersteld?
4. Bent u van mening dat het herstel in de benoemde straten juist is uitgevoerd? Of had dat beter moeten worden gedaan?
5. Bent u met ons van mening dat de uitstraling van het stadshart op hoog niveau moet blijven?
6. Op welke wijze kunnen we bankgaranties vragen voor een juiste wijze van herstel in de toekomst en kunt u de ontstane schade aan het wegdek nog verhalen op de opdrachtgevers?


 

Redactie Sport

Redactie Sport

Sportredactie | Publiceert sportverslagen en berichten over bijzondere sportgebeurtenissen zoals toernooien