door B&W Maassluis

MAASSLUIS | Op 15-06-202 1 heeft de fractie van GroenLinks op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van de Gemeente Maassluis als regenboog gemeente. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen in de door u gestelde volgorde.

1.Wat is de reden waarom het uitvoeren van de motie “Regenbooggemeente’ telkens wordt uitgesteld of is een verduidelijking nodig over de tijdhorizon waarvan we dan noodzakelijk op de hoogte willen zijn?

Er zijn de afgelopen jaren al stappen gezet om regenboogbeleid op de agenda te zetten, maar door diverse interne oorzaken en recenter de coronapandemie en lockdown zijn deze stappen nog niet helder in beeld gebracht. In de raadsinformatiebrief met kenmerk 180085 die u gelijk met deze beantwoording ontvangt, brengen wij u op de hoogte van de opvolging en uitvoering van deze motie.

2.Wat is het college van plan om de sociale veiligheid van LHBTI+’ers te waarborgen? En wilt u, dat da ook oormerken naar voorkomende gebeurtenissen?

In de bovengenoemde raadsinformatiebrief verwijzen wij naar de maatregelen in de Beleidsvisie Integratie, die betrekking hebben op het bestrijden en voorkomen van discriminatie en de ondersteuning van slachtoffers van discriminatie. Deze maatregelen hebben onder andere tot doel de sociale veiligheid van LHBTI-ers te bevorderen.

3.Welke mogelijkheden heeft het college om de (sociale) veiligheid van LHBTI’ers in Maassluis te waarborgen? En hoe ziet zon waarborging er dan concreet uit?

Zie het antwoord op vraag 2. De concrete maatregelen vindt u in de Beleidsvisie Integratie, die op 5februari 2019 is vastgesteld in de gemeenteraad.

4. Op 11 oktober, Nationale Coming-Out dag, wordt de regenboogvlag gehesen op het stadhuis, wordt hierbij dan de nieuwe regenboogviag gebruikt?

In de raadsinformatiebrief hebben wij het voornemen opgenomen om de nieuwe variant van de regenboogvlag, de zogenaamde Progress-Pride-vlag in Maassluis in gebruik te nemen.

5.Betrekt het college ook dagen zoals: Internationale Dag tegen Homo fobie en Paarse Vrijdag in het beleid? Dit ligt namelijk voor de hand gezien de definitie van een Regenbooggemeente.

Al enige jaren hijst de gemeente Maassluis op Coming-Outdag (11 oktober) de regenboogvlag op het Stadhuis. Op sociale media besteedt de gemeente dan ook aandacht aan deze dag en het belang van acceptatie van LHBTI’ers in de stad. Ook op andere belangrijke dagen voor de acceptatie van LHBTI personen, zoals de internationale dag tegen homofobie (17 mei), pridemaand (juni) en paarse vrijdag (2e
vrijdag in december) zullen wij aandacht vragen voor dit onderwerp en indien mogelijk de regenboogvlag hijsen.


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie