door Ate Tuitman

MAASSLUIS | Medio 2020 heeft de gemeente Maassluis een uitgebreide enquête over duurzaamheid gehouden. Op de vraag of bewoners zich ook actief willen inzetten op dit onderwerp hebben een behoorlijk aantal gereageerd. Eind 2020 is daaruit een bewonersgroep gevormd. En ja, ook met de beperkingen die de corona tijd met zich meebrengt is het gelukt om als bewonersgroep een goede start te maken.

De groep bestaat uit bewoners vanuit alle delen van Maassluis, met veel verschillende achtergronden en diverse leeftijden. Ook met veel verschillende interesses en ervaringen als het gaat om duurzaamheid.

De bewonersgroep heeft een goed contact met de gemeente en is naast sparringpartner ook op eigen titel actief, dus los van gemeente.

Duurzaamheid is een breed begrip. Er passen veel onderwerpen in, die naar blijkt toch weer veel samenhang hebben. Een samenhang die te maken heeft met het zetten van stappen naar een duurzame toekomst.

Voor de lange termijn moet er veel gebeuren, maar ook voor de korte termijn en in het hier en nu kan al veel worden aangepakt en veranderd. Want zonder die kleine stappen nu blijft het lastig de duurzame toekomst te bereiken.

Met het uitgangspunt om het liefst zo concreet en praktisch mogelijk aan de slag te gaan heeft de groep zich met subgroepen geconcentreerd op vier thema’s; Groen, Energietransitie, Mobiliteit en Afval. Binnen die thema’s zijn activiteiten ontwikkeld, zowel los van de gemeente als in samenspraak met de gemeente.

► De groep is ook een klankbord voor de gemeente en het bestuur en heeft een signaalfunctie.

De bewonersgroep heeft de naam DUURZAME MAASSLUIZERS gekozen en richt zich sinds kort met die naam richten tot alle bewoners met o.a. een eigen website. Dit om met de activiteiten zoveel mogelijk bewoners (jong en volwassen) te bereiken en te betrekken. Want “WAT JE DOET TELT!”

Al vanaf eind augustus worden diverse initiatieven zichtbaar. De groep laat daar tijdig meer over weten.

De Duurzame Maassluizers hopen dat de initiatieven meer bewoners stimuleren. Doe mee!

Meld je aan via duurzamemaassluizers@gmail.com


 

© GL

 

 

 

 

 

 

 

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema