DELFLAND | Vorig jaar kregen mensen met een inkomen op bijstandsniveau kwijtschelding voor de zuiveringsheffing. Dat zij in 2016 de helft van de heffing moeten betalen, is een nieuwe situatie. Om huishoudens die nog niet hebben betaald te herinneren aan de rekening die zij hebben ontvangen, legt de Regionale Belastinggroep (RBG) namens Delfland in de maand mei rond de 5.000 huisbezoeken af.

Wij realiseren ons dat de situatie nieuw is en dat deze mensen niet gewend zijn een rekening van ons te krijgen”, aldus hoogheemraad Ries Smits. “Daarom hebben wij extra aandacht voor de informatievoorziening bij het invorderen van de zuiveringsheffing bij huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau”.

Zij worden een aantal keer geïnformeerd en worden geattendeerd op de betalingsregeling. Zo is per brief een kosteloze herinnering gestuurd en heeft de RBG voor zover mogelijk telefonisch contact gezocht. Op deze wijze wil Delfland extra incassokosten voor deze groep mensen zoveel mogelijk vermijden.

Een groot deel van de huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau dat niet gewend was een rekening van het hoogheemraadschap te krijgen, heeft de rekening al voldaan of heeft de RBG gemachtigd het bedrag in termijnen af te schrijven. Bij de huishoudens, die nog niet hebben betaald en/of contact hebben opgenomen met de RBG, worden huisbezoeken ingepland.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    29 april 2016 at 10:09

    ”KOM OVER DE BRUG!”

    Hoe Lang Worden We Nog Gefopt!