DELFLAND | Vorig jaar kregen mensen met een inkomen op bijstandsniveau kwijtschelding voor de zuiveringsheffing. Dat zij in 2016 de helft van de heffing moeten betalen, is een nieuwe situatie. Om huishoudens die nog niet hebben betaald te herinneren aan de rekening die zij hebben ontvangen, legt de Regionale Belastinggroep (RBG) namens Delfland in de maand mei rond de 5.000 huisbezoeken af.

Wij realiseren ons dat de situatie nieuw is en dat deze mensen niet gewend zijn een rekening van ons te krijgen”, aldus hoogheemraad Ries Smits. “Daarom hebben wij extra aandacht voor de informatievoorziening bij het invorderen van de zuiveringsheffing bij huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau”.

Zij worden een aantal keer geïnformeerd en worden geattendeerd op de betalingsregeling. Zo is per brief een kosteloze herinnering gestuurd en heeft de RBG voor zover mogelijk telefonisch contact gezocht. Op deze wijze wil Delfland extra incassokosten voor deze groep mensen zoveel mogelijk vermijden.

Een groot deel van de huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau dat niet gewend was een rekening van het hoogheemraadschap te krijgen, heeft de rekening al voldaan of heeft de RBG gemachtigd het bedrag in termijnen af te schrijven. Bij de huishoudens, die nog niet hebben betaald en/of contact hebben opgenomen met de RBG, worden huisbezoeken ingepland.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Marcel Thomassen
  29 april 2016 at 12:07

  Als de toenmalig initiatiefnemer van het instelllen begin jaren 2000, van een kwijtscheldingsregeling voor de lokaal minima door het Hoogheemraadschap van Delfland i.s.m. de voormalig Maassluis D66 wethouder en later Ingeland van dat Hoogheemraadschap mw. Leny van Duijn (de schoonmoeder van huidig Mssl PvdA fractie-voorzitter Sjoerd Kuiper).

  Een regeling waarvan tot verleden jaar binnen het rayon van het Hoogheemraadschap van Delfland meer dan 55.000 bijstandgerechtigden van Den Haag/Delft tot Rotterdam/Waterwegsteden gebruik maakten. En dat door het ronduit a-sociaal plus zeer ondoordacht beleid van het huidig dagelijks bestuur van Delfland, begin dit jaar -ondanks zeer hevig tegenprotest- werd afgeschaft.

  Is het niet verwonderlijk dat de afschaffing van deze minima-regeling door het Hoogheemraadschap, thans tot zeer groot (schulden) problemen leidt bij de minima gezinnen, de senioren met een klein pensioentje, de chronisch zieken & gehandicapten, vluchtelingen, alleen staande moeders en kleine zelfstandigen (zzp’ers).

  Het is allemaal voorspelt, dat de inkomsten niet opwegen tegen de inningskosten, en dat de gemeenten binnen het rayon van het Hoogheemraadschap van Delfland er door in ernstig problemen komen. Die draaien op voor de schulden-problematiek en uit huis zettingen.

  Wij zullen dit niet vergeten! En in 2017 o.l.v. de wethouders sociale zaken Den Haag en Schiedam plus onze VSP wethouder sociale zaken Mssl David vd Houwen, het Hoogheemraadschap van Delfland nog een leuke (af)rekening presenteren. De messen zijn geslepen.

 2. Aad Rieken
  29 april 2016 at 10:09

  ”KOM OVER DE BRUG!”

  Hoe Lang Worden We Nog Gefopt!