© Gemeente Maasslsuis - Scootmobiel delen met anderen

Sinds 1 januari is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 van kracht. De gemeente is nu verantwoordelijk voor de (groepsgewijze) dagbesteding en individuele begeleiding van mensen met een ziekte of een beperking en van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Deze zorg werd voorheen geregeld en betaald door de rijksoverheid (via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de AWBZ).

U vraagt zich misschien af wat de invoering van de Wmo 2015 voor u betekent. Verandert er iets in de ondersteuning die u op dit moment krijgt? En wat betekent dit voor de toekomst? De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

In de nieuwe aanpak staat de behoefte van de hulpvrager centraal. Er wordt gericht en per persoon bekeken welke ondersteuning het beste past bij de vraag. En er wordt meer gekeken naar wat mensen nog wél zelf kunnen, al dan niet met hulp van familie, vrienden, buren of vrijwilligers. VraagRaak is het eerste aanspreekpunt voor inwoners van Maassluis die behoefte hebben aan advies, hulp of concrete zorg maar nog geen ondersteuning hebben. Mensen komen vaker terecht bij zogenoemde “algemene” voorzieningen als wijkcentra of een klussendienst.

– Mensen met een beperking hebben niet meer automatisch recht op ondersteuning. Bij een verzoek om hulp wordt eerst onderzoek gedaan naar een passende oplossing. De volgorde is:

  1. Wat kunnen mensen zelf?
  2. Wat kan hun omgeving?
  3. Welke algemene voorzieningen bieden verlichting?
  4. Welke maatwerkvoorzieningen zijn er dan nog nodig?

– De hulp die vrijwilligers of mantelzorgers kunnen bieden, wordt belangrijker. Daarom wil de gemeente meer geld uittrekken voor het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers.
Gemeenten krijgen minder budget voor huishoudelijke hulp. De gemeente onderzoekt nu de mogelijkheden van een was- en strijkservice.
– Sinds 1 januari betaalt de cliënt voor alle voorzieningen een bijdrage in de kosten. Uitzondering hierop zijn de Regiotaxi en rolstoelen. En ouders betalen alleen een bijdrage in de kosten voor een woningaanpassing voor hun kind.
– Van mensen wordt vaker gevraagd hun rolstoel of scootmobiel te delen met anderen. De standplaatsen voor gezamenlijke scootmobielen bij de diverse zorg- en seniorencentra worden uitgebreid.
– Het persoonsgebonden budget (PGB) blijft bestaan, maar de eisen zijn aangescherpt. Hulpvragers moeten zelf een plan opstellen en kunnen motiveren waarom zorg in natura geen oplossing biedt en een PGB noodzakelijk is. Het geld wordt door de Sociale Verzekeringsbank uitbetaald aan de hulpverlener. Onder bepaalde voorwaarden mag een hulpvrager iemand uit zijn of haar eigen netwerk inzetten; hiervoor kan een lager PGB-tarief gelden.

Meer informatie
Op www.maassluis.nl/meervoorelkaar kunt u meer lezen over de gevolgen van de invoering van de Wmo 2015. Vorige week is ook een huis-aan-huiskrant verspreid met meer informatie over de nieuwe Wmo en andere taken die de gemeente heeft sinds 1 januari. Heeft u geen exemplaar ontvangen, dan kunt u deze krant nog ophalen in het Stadhuis.

Op de website www.vraagraakmaassluis.nl vindt u meer informatie over VraagRaak en het sociaal wijkteam. Via deze website kunt u ook een vraag stellen aan de medewerkers van VraagRaak. Zij zijn op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 13.00 uur aanwezig in De Vloot 63, 3144 PC Maassluis. U kunt zo binnenlopen, een afspraak maken is niet nodig. Medewerkers van VraagRaak zijn ook regelmatig aanwezig op plekken waar veel mensen samenkomen. Op de website kunt u lezen waar.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt