door gemeente maassluis

MAASSLUIS | De gemeente wil woningen op erfpachtgrond laten bouwen. De uitvoering behoeft nog de goedkeuring van belastingdienst en Nationale Hypotheek Garantie. Het oriënterend overleg verliep dermate positief dat deze goedkeuring kan worden verwacht.

Met een paar representanten uit de wereld van uitvoerende bouwbedrijven is geconcludeerd dat de voorgestelde aanpak mogelijk is.

Voor de uitvoering van de regeling kan de gemeente Maassluis samenwerken met het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) dat de starterslening, erfpachtincasso en inkomenstoetsing erfpacht ten behoeve van de gemeente wil verzorgen.

De gemeente heeft een aantal locaties benoemd waarop de komende jaren de eerste woningen volgens dit concept gerealiseerd kunnen worden.

Dit concept is op dinsdagavond besproken tijdens de zogeheten tafeltjesavond. Deze keer weer in een digitale sessie via MS Team.

Hier kun je de sessie bekijken

hier vind je alle:infomatiestukken

Uit de beleidsnota:

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek