MAASSLUIS | Maasdelta Groep heeft met de huurders-organisaties (SHS uit Spijkenisse, VBBM uit Maassluis en de Koepel uit Hellevoetsluis) overeenstemming bereikt over de huurverhoging 2017. De gemiddelde huurverhoging voor 2017 wordt: 0,2%. De jaren 2018, 2019 en 2020 wordt de huurverhoging inflatievolgend.

Advies huurdersorganisaties
In het kader van het speerpunt ‘Betaalbaarheid’ uit het ondernemingsplan 2016-2020 was het voorstel van Maasdelta om een inflatievolgende huurverhoging van 0,3% door te voeren. Hierover is advies gevraagd aan de Huurdersorganisaties. Zij adviseerden een gemiddelde huurverhoging voor 2017 van slechts 0,2%. Maasdelta is hiermee akkoord gegaan. Per woning varieert de huurverhoging tussen 0% en 0,8%. Ook hebben partijen afspraken gemaakt over de hoogte van de huurverhoging voor de duur van het Ondernemingsplan, namelijk voor de vervolgjaren 2018, 2019 en 2020. Hierbij is afgesproken de huurverhoging in deze jaren op gemiddeld het inflatieniveau te houden.

Huursombenadering
De Huurdersorganisaties hebben veel invloed gehad bij de keuze van de verdeling van de afgesproken huurverhoging. Zij hebben geadviseerd de huurverhoging te verdelen via de zogenaamde huursombenadering. De huursombenadering legt een link tussen de huur die de huurder betaalt en de kwaliteit van de woning. Dus een woning met hoge kwaliteit en een lage huur krijgt een iets hogere huurverhoging, maar nooit hoger dan 0,8%. Een woning met een huurprijs die meer in overeenstemming is met de kwaliteit krijgt geen of een lagere huurverhoging. Hierdoor wordt de prijs/kwaliteit verhouding meer naar elkaar toe gebracht.

Goede samenwerking
De drie Huurdersorganisaties en Maasdelta kijken met een positief gevoel terug op de manier waarop de meerjarige afspraken tot stand zijn gekomen en zijn tevreden met de uitkomsten van dit overleg.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt