MAASSLUIS | B&W ontving onlangs het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld (GVB) van de Veiligheidsalliantie Rotterdam over 2023. Een belangrijk doel van het GVB is het monitoren van de thema’s uit het vastgestelde Regionale Beleidsplan en de veel voorkomende criminaliteit, zodat eventueel bijsturing kan plaatsvinden.

Het verschaft een beeld van de veiligheidssituatie van de totale regio en de ontwikkelingen daarin, geeft een beeld van de objectieve veiligheidssituatie van individuele gemeenten binnen de regio en ontwikkelingen daarin en brengt objectieve veiligheidscijfers van politie.

Het complete rapport (200 bladzijden) vind je hier.

Politiecijfers

De politie houdt bij wat er gebeurt. Als er iets gemeld wordt, wordt het een incident genoemd. Bij feiten die bij wet verboden zijn worden deze als misdrijf geregistreerd. Daarbij wordt er gekeken naar wie erbij betrokken is als aangever, slachtoffer of verdachte.

Raadsinformatiebrief

Per raadsinformatiebrief is de gemeenteraad geïnformeerd over deze thema’s. Een aantal citaten uit dit schrijven:

█ Het totaal aantal misdrijven in Maassluis is in 2023 beperkt afgenomen (-9%). Gemiddeld genomen bleef het aantal misdrijven in de eenheid Rotterdam gelijk.


█ De afname in het aantal misdrijven in Maassluis wordt vooral veroorzaakt door een daling in het aantal woninginbraken, mishandelingen diefstal vanuit motorvoertuigen en huiselijk geweld. Dit laatste vertaald zich ook in de afname van het aantal opgelegde huisverboden.

█ De misdrijven die een toename laten zien zijn het aantal brom-, snor- en fietsendiefstal (+31%). Dit terwijl in de buurgemeenten Vlaardingen Schiedam het aantal brom-, snor, en fietsendiefstallen afnam.

█ Daarnaast nam ook het aantal winkeldiefstallen verder toe (+43%). Terwijl dit delict in de eenheid slechtst een beperkte toename van 3% laat zien.

In het uitvoeringsprogramma integraalveiligheidsbeleid is de aanpak van fietsendiefstallen opgenomen onder andere door fietseneigenaren te wijzen op het op de juiste manier stallen van hun fiets. Bij de winkeliers inventariseren we de behoefte aan ondersteuning bij de aanpak van winkeldiefstellen.Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!