De Adviesraad Samenlevingszaken vergadert op woensdag 9 december 2015. De bijeenkomst vindt deze keer plaats in vergaderzaal Buys van het stadhuis. De vergadering begint om 16.00 uur en is openbaar. Inwoners zijn van harte welkom.

Op de agenda staat onder meer een discussie over het conceptadvies over beschut werk dat de Adviesraad gaat uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders .

Werkplekken voor mensen met arbeidshandicap
De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het regelen van werkplekken voor mensen met een arbeidshandicap. De Adviesraad adviseert de gemeente haast te maken met het scheppen van deze arbeidsplaatsen.

Stichting ‘Aan Zet’
Verder zal tijdens de bijeenkomst een medewerker van de Stichting ‘Aan Zet’ een presentatie geven. ‘Aan Zet’ adviseert leerkrachten, ouders en gemeenten op het gebied van opvoeding en educatie.

Agenda
De complete agenda met toelichting is te vinden op de website van de Adviesraad Samenlevingszaken, via www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl.

Inspreken
Niet-leden van de Adviesraad kunnen bij aanvang van de vergadering inspreken over onderwerpen op het gebied ‘samenlevingszaken’ in Maassluis en ideeën naar voren brengen. Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen.

Plaats en tijd
Stadhuis, vergaderzaal Buys
Woensdag 9 december 2015 | 16.00 uur
De vergadering is openbaar

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt