MAASSLUIS | METROCOV heeft een zogeheten haltescan gehouden. Voor Maassluis rollen daaruit een aantal aanbevelingen. Het is de ambitie van de gemeente om uiterlijk in 2025 de resterende niet-toegankelijke bushaltes in Maassluis toegankelijk te hebben gemaakt. De financiële gevolgen hiervan moeten nog in beeld worden gebracht.

B&W: De haltes Einsteindreef, Van der Waalsdreef en Eindhovendreef (*) zullen vanaf de start van de exploitatie van de Hoekse Lijn overigens alleen nog door een nachtbus worden bediend.

(*) B&W bedoelt de Einthovendreef

De koers voor het toegankelijk maken van alle nieuwe openbaar vervoerhaltes is dat deze voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Dat betreft de 3 nieuwe metrohaltes op de Hoekse Lijn en 2 nieuwe (bus)halteparen op de Jan Schoutenlaan en de Westlandseweg.

Daarna ligt de prioriteit voor de overige niet-toegankelijke haltes bij:

  • Stellingmolen (beide richtingen)
  • Rozenlaan (richting Maassluis Centrum)
  • Westeinde (beide richtingen).

Deze haltes zijn al wel verhoogd. Er dienen hier alleen nog geleide lijnen aangebracht te worden.

B&W geeft achtergrondinformatie bij de vragen van de VSP fractie over de toegankelijkheid van bushaltes. 

Het College beoogt voor mindervaliden en mensen met een visuele beperking openbaar vervoer haltes, zoveel mogelijk toegankelijk te maken om deze mensen de mogelijkheid te geven zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te kunnen maken. Dit is bovendien conform de wet gelijke behandeling die in 2014 is aangenomen.

De ‘haltescan’ uit de brief van het METROCOV die de raad ontving, geeft niet het juiste beeld van de toegankelijkheid van openbaar vervoer haltes in Maassluis. Een aantal haltes dat in de haltescan als gedeeltelijk toegankelijk is bestempeld, is echter volledig toegankelijk gemaakt. Dit betreft de haltes:

  • Stadsmolen (richting Maassluis Centrum)
  • Uiverlaan (richting Maassluis West)
  • Mozartlaan (beide richtingen)
  • (**) Korte Bonenstraat (richting Maassluis West).

(**)  B&W bedoelt Korte Boonestraat. Het is het stukje tussen Lange Boonestraat en Marelstraat dat langs de Immanuelkerk loopt

Dat maakt, dat het percentage niet-toegankelijke haltes in Maassluis momenteel geen 56% bedraagt, maar 38%. Van die 38% is 16% gedeeltelijk toegankelijk. Daar is bijvoorbeeld de halte wel verhoogd aangelegd, maar ontbreken nog geleide lijnen. 63% van de haltes is volledig toegankelijk.

Daarmee stijgt Maassluis in de regio van een 12e naar een (gedeelde) 5e plaats. Daarmee zeggen we niet dat we er zijn, maar we staan er beter voor dan in de brief van het METROCOV is aangegeven.

Daar waar mogelijk zal de realisatie van toegankelijke haltes worden meegenomen in herinrichtingen. Bovendien zullen alle nieuwe openbaar vervoerhaltes sowieso volgens de toegankelijkheidseisen worden aangelegd. Dat betreft de 3 nieuwe metrohaltes op de Hoekse Lijn en 2 nieuwe (bus)halteparen op de Jan Schoutenlaan en de Westlandseweg, die naar verwachting in het najaar in gebruik genomen worden.

Het gebruik van de toegankelijke haltes valt of staat bij de kennis bij de doelgroep over de toegankelijkheid van openbaar vervoer haltes. De internetpagina www.haltescan.nl is het medium voor reizigers om hierover informatie te verkrijgen. Ook reisinformatie sites zoals OV 9292 geven hierover informatie. Zij baseren zich echter op de haltescan. Het is de taak van de wegbeheerder om de informatie in de haltescan up-to-date te houden. De wijzigingen zijn inmiddels doorgegeven. In de verwerking van de gegevens op de site kan enige vertraging zitten.

 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

1 Reactie

  1. 23 juli 2019 at 17:47

    Dank aan de gemeente voor het aanpakken/reageren op de eerder door de VSP aangedragen punten/tekortkomingen. Het is belangrijk dat alle bushaltes voor een ieder en kwetsbare groepen in het bijzonder goed bereikbaar en toegankelijk zijn. Overigens, Haltescan werkt de gegevens bij op basis van verstrekte informatie en doet dit binnen enkele werkdagen na opgave door de verantwoordelijke(n) in dit geval binnen de gemeente. Wij zien verdere opvolging met vertrouwen tegemoet.