De situering is tussen de Boonervliet en de recreatieplas aan de zuidrand van de bebouwing van Maassluis

MAASSLUIS | Op dinsdagavond buigt een raadscommissie zich over het Raadsvoorstel tot afgeven Verklaring van geen bedenkingen voor de plannen rond Zuidbuurt 4c van de familie L. Westdijk.

Rapport: ruimtelijke onderbouwing

Het vervallen glastuinbouwcomplex van Zuidbuurt 4c is een visuele barrière en doet afbreuk aan de beleving van de stadsrand als verblijfsgebied.

Gezien de vele inspanningen van de Provincie ZuidHolland op het opruimen van losse glastuinbouwcomplexen binnen het groene kerngebied, is het voor de gemeente Maassluis van grote waarde dat dit vervallen complex wordt opgeruimd en de locatie wordt herontwikkeld op een landschappelijke aanvaardbare wijze. Het doel hierbij is het versterken van de openheid en zicht over de polder.

Het nieuwbouwplan voorziet in een ensemble van een drietal woningen die samen met de bestaande woning ogenschijnlijk opgaan in de historische structuur van boerderijpercelen die meestal op de oude kreekruggen liggen.

Deze clusters zijn herkenbaar door bomen en struiken om het erf die de boerderijen beschermen tegen de wind en daarmee ook de eenheid van de clusters versterken.

Het voorstel grijpt zoveel mogelijk terug op de oude karakteristieke bouwprincipes van het beeld van de woning met de wagenschuur en de hooiberg. Het erf naar achteren krijgt een agrarische bestemming.


 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt