Editor's Rating

Al deze feiten op een rijtje nemen de vele onduidelijkheden weg.

Hoewel de burgemeester en zijn voorganger al hebben uitgelegd hoe het zit, is het best lastig te begrijpen voor de burger.  Ook na de voorlichtingsavond op het stadhuis gisteravond over de opvang van 40 statushouders in Het Klooster blijkt niet bij iedereen helder hoe het beleid is. Zelfs de gemeenteraad had dinsdagavond nog moeite om alle cijfers en feiten te volgen.

De burgemeester daagt de pers uit om het verhaal correct, eenduidig en helder uit te dragen.

Dit is het verhaal zoals maassluis.nu steeds begrepen heeft en ook na het persoverleg en gemeenteraadsvergadering op dinsdagavond bevestigd ziet.

Wat is een statushouder

Statushouders worden ook wel vergunninghouders of verblijfsgerechtigden genoemd. Nadat hun een vergunning is verleend hebben zij daarmee ook recht op woonruimte. Vanuit deze nieuwe situatie wordt geacht dat statushouders hiermee beginnen aan hun integratie in de maatschappij. Het is van belang dat zij zo snel mogelijk op zoek gaan naar werk en/of opleiding om de integratie zo goed mogelijk te starten en te kunnen integreren in de samenleving. Werk en /of opleiding worden gezien als mogelijkheden tot integreren.

Feiten op een rijtje

 • Maassluis zorgt al jaren voor een woningen voor statushouders
 • Het aantal op jaarbasis (quotum) dat onderdak moet verkrijgen wordt via het ministerie als taak meegegeven.
 • De afgelopen jaren lag dat aantal tussen de 40 en 60 per jaar.
 • Maassluis heeft steeds kunnen voldoen aan de vraag.
 • Van bet volume van ca 5500 sociale huurwoningen komen elk jaar 400 stuks vrij. Per jaar worden daarvan tussen de 5 en 19 woningen toegewezen aan statushouders (gezin of groepen).
 • NB  19 per jaar is dus geen aantal waardoor de reguliere woningzoekenden zwaar worden benadeeld.
 • In 2016 is onze taakstelling voor de eerste helft van het jaar 38, wellicht voor tweede helft nog eens 38. Dat is  76 als jaarquotum.
 • Voor één keer is er voor 2016  boven op dit jaarquotum een verzoek voor 40 extra plaatsen gezien de grote toestroom in Europa. In 2016 moeten dus 116 personen worden gehuisvest.

Tussenstation
Het huisvesten van 40 personen in Het Klooster (en personen in 5 wisselwoningen aan de Monseigneur Bekkerslaan)  is een tijdelijk oplossing – als tussenstation – totdat zij doorstromen naar een huurwoning. Dit is een onorthodoxe wijze om snel tijdelijk zoveel mensen tegelijk te huisvesten totdat een reguliere woning beschikbaar komt. Heeft iedereen in 2016 snel een woning dan is er aan het eind wellicht niemand meer in Het Klooster.

Buurtveiligheid

Maassluis verwelkomt de statushouders in vertrouwen maar is niet naïef. Bij het klooster zal een conciërge regulier toezicht houden. In de omgeving van de flat met wisselwoningen zullen 5 woningen op dezelfde wijze worden ingezet en daar zal de politie op gepaste wijze surveilleren. Mocht het niet voldoende zijn dan wordt er opgeschakeld.

Toelage op weg naar arbeid
De statushouders ontvangen van de overheid zakgeld, zij hebben geen recht op uitkering en geen arbeidsplicht. Zij kunnen wel vrijwilligerswerk doen als eerste stap naar integratie.
Hun kinderen hebben wél direct recht om naar school te gaan.

Uiteraard zullen de statushouders de weg naar de arbeidsmarkt worden gewezen en zij krijgen daarbij hulp zoals elke inwoner.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

4 Reacties

 1. Aad Rieken
  20 december 2015 at 20:07

  ”GEL-DER-MALS(T)EN!”

  Dat was niet mals in Geldermalsen,
  waren de boel stuk aan het walsen.
  ME in het nauw,
  en zouden heel gauw,
  als wilden beleid gaan vervalsen!

 2. N.van Driel
  18 december 2015 at 13:09

  fijn ze moeten zich welkom voelen wens ze goede tijd in Maassluis

 3. Ronald van Santvliet
  15 december 2015 at 23:06

  Trots op Maassluis…..vacature Conciërge misschien nog vacant ? ☺

 4. Huub Paalvast
  15 december 2015 at 22:41

  Wij zijn trots op Maassluis.