Dit is het. er is geen ‘Plan B’, er is nergens een ander gebouw

MAASSLUIS | Het was een geanimeerde raadscommissie vergadering die zich boog over de toekomstplannen van wethouder Arnold Keizer voor het centrum InBlik. De raad is niet tevreden met de gang van zaken en wil een betere onderbouwing. Er volgt een diepgaande discussie in de eerstkomende volgende raadsvergadering. Er lijkt sprake van haast omdat B&W de plannen nog voor de zomer wil uitvoeren. Het feit dat er geen ‘plan b’ is , is voor diverse fracties onbegrijpelijk.

Terugluisteren: https://maassluis.raadsinformatie.nl/vergadering/368934/commissie%201%2028-03-2017

Er waren diverse insprekers. Namens De Vloot was dat de heer Jaap Dekker en namens Stichting Myosotis Lisette Petronilia. De eerste verdedigde het belang van de senioren, de tweede het belang van de jongeren met een beperking die sinds 2012 met heel veel plezier daar hun clubhuis hebben. De heldere argumentatie van Petronilia leek voor kennisgeving te worden aangenomen.

Niet zorgvuldig

De oppositiepartijen VSP,MB, CU en D66 hebben vooraf schriftelijk heel veel vragen gesteld waaruit blijkt dat deze niet op de hoogte zijn gebracht van de details van dit voorgenomen besluit van B&W. Zowel de insprekers als de meeste fractieleiders maakten duidelijk dat van een ‘zorgvuldig proces’ geen sprake is, wat de wethouder toch bleef volhouden.

B&W stelt: “Bij de zorgvuldige totstandkoming van ons advies hebben we alle reacties beoordeeld en goed meegewogen in de besluitvorming.” in haar beantwoording van vragen van de Christen Unie;

bron: DEZE bijlage Agenda van de raadscommissie

Arrogant

De wethouder stelde dat hij nu de raad toch informeert, maar ging voorbij aan het feit dat volgende week al een besluit in de raad wordt gevraagd. Deze problematiek kan niet in een commissie er even snel doorgedouwd worden. “Dit is weer de arrogante aanpak die we al vaker zien” was dan ook de kritiek.

Leo Eijskoot (D66) benadrukte dat het een merkwaardige gang van zaken is dat er in 2015 al een nieuwe behuizing voor Ummah Wahida had moeten zijn, terwijl er nu pas twee jaar later onder druk wat gedaan gaat worden

Niet alles op tafel

De wethouder was mening dat hij alle belanghebbenden goed heeft ingelicht, wat hem op kritiek van de insprekers kwam te staan. Ook zijn stelling dat hij in het seniorenoverleg [ de naam voor het informatieoverleg dat B&W houdt met fractieleiders / red. ] de informatie wél gedeeld heeft, werd onmiddellijk gecorrigeerd door Gertjan Enzerink (MB). Daar is niet met zoveel stelligheid dez materie als een besluit gepresenteerd zoals dat nu op tafel ligt.

Wethouder is onduidelijk

Van de coalitiepartijen was Gerard van der Wees (VVD) het meest expliciet in zijn kritiek. Hij noemde de wethouder een aantal keren onduidelijk in zijn uitleg en vroeg naar meer informatie die de zorgvuldigheid van het proces aantoont: onderbouwing, voors en tegens, alternatieven, wat is er met de belanghebbenden besproken en wat zijn hun standpunten.

Nieuwbouw seniorenwoning naast InBlik

Op de vraag van Jan van der Maarel (VSP) of het klopt dat er op 50 meter afstand van InBlik nog een seniorenflat gebouwd gaat worden was hij kort: Ja dat kan ik niet ontkennen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. John
    30 maart 2017 at 22:25

    Het voorstel voor een ‘open’ jongerencentrum is volgens mij gewoon een dekmantel om dt buurthuis van ummah wahidah naar inblik te verhuizen. Immers hoeveel signalen, handtekeningenacties of petities zijn er door jongeren ondernomen om een nieuw open jongerencentrum te openen? Ja nul.
    Ben dan gewoon eerlijk. De wethouders zit met een oude belofte naar Ummah wahidah in zijn maag en probeert deze, helaas op een onzorgvuldige manier te realiseren. Het trieste van het verhaal is dat er weinig rekening wordt gehouden met de belangen van de deelnemers van Myosotis. Dit zijn mensen met een verstandelijke beperking. Ja hele leuke lieve mensen. Het gene wat myosotis heeft opgebouwd met deze deelnemers is heel kwetsbaar. Een vertrouwde veilige omgeving creer je niet zomaar. Dat kost tijd. Dat deze groep moet wijken om een ‘probleem’ in de burgermeesterswijk te kunnen oplossen is ronduit schandalig. Natuurlijk hebben de jongeren uit de burgersmeesterswijk ook recht op een plek in de Maassluis. Je kunt je afvragen waarom moet het huidige buurthuis eigenlijk weg? Als je de krantenberichten moet geloven vanwege een verlopen omgevingsvergunning. Waar hebben we het eigenlijk over? Een verlopen vergunning. Dan vraag je toch weer een nieuwe aan. En mocht dit vanwege de uitbreiding van de moskee niet mogelijk zijn dan til je die portable units met een kraan op en zet je deze op het grasveld aan de overkant van de straat. Gewoon midden in hun eigen wijk.