Wat is het feitelijk gebruik van InBlik?

Naar ons idee gaat het erom dat jongeren de weg weten te vinden naar InBlik. Daarbij kijken we niet naar afkomst en etniciteit.

LEES MEER →

Schimmig gebruik van InBlik

Feitelijke inzicht over het reilen en zeilen van InBlik is schimmig. Dit moet anders en B&W wordt gevraagd duidelijkheid te bieden. Kan het zijn dat andere groepen weg blijven omdat het jongerencentrum nu het karakter heeft van het clubhuis van Ummah Wahida?

LEES MEER →

Burgemeester wil geen openheid naar de pers

B&W doet weer een poging om onrust niet naar buiten te laten komen.

LEES MEER →

Maassluis Belang: Religieuze feesten in InBlik?

“Ummah Wahida heeft in de gesprekken laten weten dat zelfs religieuze feesten in InBlik gehouden gaan worden. Dit nu voorzitter lijkt me typisch iets voor de Moskee en niet voor een jongerencentrum, terwijl de beoogde groep jongeren in het geheel niet naar de Moskee gaat!”

LEES MEER →

VSP: Wethouder zo werkt het niet in de politiek!

Wethouder Keijzer krijgt van de VSP voor het dossier Myositis een dikke onvoldoende. De plannen voor InBlik werden gesmeed zonder eerst met gebruikers en omwonenden te praten. Die werden pas later en dan ook nog onder druk van de raad geïnformeerd.

LEES MEER →

Column: Een kritische blik op

De Turkse gemeenschap zorgt wél zelf voor hun jongeren. En dan heb ik het nog niet eens over het geld. Geld dat niet van de gemeente maar van de gemeenschap in Maassluis in zijn geheel is.

LEES MEER →

VSP Maassluis in debat over InBlik

De VSP Maassluis neemt deze zaak hoog op. De jongeren zelf zwijgen in alle talen. Een buitengewoon slecht onderbouwd voorstel waarvan de gevolgen ernstig zijn,

LEES MEER →

‘Alle reacties beoordeeld en meegenomen in de besluitvorming over InBlik’

Wethouder Keijzer (PvdA) is van mening dat er een goed onderbouwd en zorgvuldig voorbereid besluit op tafel ligt. De vele vragen en kritiek van oppositie en coalitie tijdens de raadscommissie stellen hem in het ongelijk.

LEES MEER →