MAASSLUIS | De VSP neemt het wethouder Keijzer zeer kwalijk dat hij de feitelijke reden achter het voorstel voor omzetting naar een open jongerencentrum verzwijgt. Op geen enkele wijze lukt het hem om een aannemelijke onderbouwing te geven. Het draait hier puur om een belofte aan Ummah Wahida. Vreemd is dat er vanuit de betreffende jongeren nooit enig enthousiasme en bijval wordt vernomen. Voor wie wordt dit gedaan?


Dit is de tekst van de bijdrage van  de fractie van de VSP Maassluis in het raadsdebat InBlik 11 april 2017.

Mijnheer de voorzitter,
In 1969 was Maassluis enkele malen het toneel van demonstraties. Jongeren gingen de straat op met borden en spandoeken. Er verschenen grote artikelen in de kranten. Tijdens een raadsvergadering werden pamfletten uitgedeeld. Doel van de actievoerders: een open jongerencentrum. Dat kwam er uiteindelijk. In oktober 1969 opende het inmiddels legendarische jongerencentrum De Toverbal zijn deuren in een oude school in de Reinestraat. Dat was een zwaar bevochten resultaat. Het college zag het aanvankelijk niet zitten, maar zwichtte uiteindelijk voor de maatschappelijke druk.

Nu is de situatie volledig anders. Het college bepleit met veel omhaal van woorden de noodzaak van een open jongerencentrum. De jongeren zelf zwijgen in alle talen. We hebben hierover vorige week al een pittig debat gehad, maar geen jongere op de publieke tribune en ook op de sociale media vinden we geen massale steun voor het plan van het college.

Dus ligt de vraag op tafel: Voor wie doen we dit eigenlijk?

Wethouder Keijzer kan het niet duidelijk maken
In de commissievergadering heeft wethouder Keijzer dat niet duidelijk weten te maken. Er wordt van alles bijgehaald om ons te laten geloven, dat een open jongerencentrum nodig is. Maar het is allemaal theorie. Mooie verhalen over integraal jongerenbeleid, maar geen enkele onderbouwing. Niet van het college en ook E25 hebben we er hier vorig jaar november niet over gehoord.

Voorzitter, toch is er volgens de VSP Maassluis wel degelijk een antwoord op de vraag waarom we hier vanavond over praten. Dat antwoord luidt: Ummah Wahidah. Die organisatie wil al sinds 2015 weg uit het huidige onderkomen, een noodgebouw, want meer is het niet. We hebben zojuist van de voorzitter gehoord hoe het contact met de gemeente is verlopen.

Ummah Wahida

De VSP Maassluis neemt het de wethouder zeer kwalijk dat hij de feitelijke reden achter dit voorstel verzwijgt. Ummah Wahidah wordt in het raadsvoorstel twee keer terloops genoemd. Eén keer als het over de subsidie gaat en één keer als partner in het geheel. Maar waar het duidelijk om gaat, is: andere huisvesting voor Ummah Wahidah. En omdat dat gevoelig ligt, wordt dit in het voorstel nadrukkelijk NIET benoemd en vervolgens wordt alles wat maar enigszins met jeugd en jongeren te maken heeft, er met de haren bijgesleept om het voor de bühne maar zo breed mogelijk te maken. Nogmaals: zonder enige feitelijke onderbouwing.

Voorzitter: de VSP Maassluis heeft een duidelijke vraag die de wethouder alleen maar met ja of nee hoeft te beantwoorden. Die vraag is: Zouden we dit hier vanavond bespreken als Ummah Wahidah gewoon rustig op zijn eigen plek kan blijven zitten?

Myosotis

Myosotis speelbal in politieke spel
Dan kom ik nu op de positie van Myosotis, op afstand de meest gelukkige huurder van InBlik. Een organisatie die – ik zei het vorige week al – op een mooie, indrukwekkende manier invulling geeft aan het begrip ‘meedoen in Maassluis’. Een organisatie die zich belangeloos inzet voor mensen die het moeilijk hebben en die heel slecht voor hun eigen belangen kunnen opkomen. Myosotis is de afgelopen weken een speelbal geworden in het politieke spel rond InBlik. Bereidheid om na te denken over compromissen werd publiekelijk uitgelegd als instemming. Geen wonder dat de mensen die deze prachtige organisatie dragen, geen zin meer hebben in die politieke spelletjes, gericht op het overeind houden van de positie van de wethouder.

politieke spelletjes
Voorzitter, ik hoop dat iedereen hier – college en raadsleden – goed tot zich laat doordringen wat er in de open brief van Myosotis staat. Deze mensen die zich altijd constructief hebben opgesteld, zijn er klaar mee. Ze zijn de politieke spelletjes meer dan zat! En die ergernis gaat inmiddels zo ver dat ze schrijven dat ze zullen stoppen met hun activiteiten als ze onder andere de veiligheid van hun mensen niet meer kunnen waarborgen.

Het zou toch verschrikkelijk zijn als dit zou gebeuren. En waarom? Alleen maar omdat het college en in het bijzonder wethouder Keijzer Ummah Wahidah veel te lang aan het lijntje heeft gehouden en nu met veel mist en mooie woorden zogenaamd met een oplossing komt. En waarom kijkt de wethouder niet naar een andere oplossing? Waarom bekijkt de wethouder niet of er op de huidige locatie van Ummah Wahidah een nieuw, goed gebouw kan worden neergezet?

omwonenden niet serieus genomen.
De oplossing die nu voorligt, leidt ook nog eens tot angst en onvrede bij de omwonenden van InBlik. Of dat terecht is doet er niet toe. De VSP Maassluis heeft zeer recent nog met Ummah Wahidah gesproken – want daar gaat het uiteindelijk om – en we zijn ervan overtuigd dat de mensen die zich daar verantwoordelijk voelen, alles willen doen om overlast te voorkomen. Maar waar het om gaat is dat de bezwaren van de omwonenden niet serieus worden genomen. Vorige week is in de commissie door de insprekers nog eens nadrukkelijk verklaard dat wethouder Keijzer, na het indienen van de petitie met de 471 handtekeningen, nooit meer contact met hen heeft gezocht. Kwalijk, voorzitter. Een ander woord heb ik er niet voor.

Voorzitter, ik rond af. De VSP Maassluis neemt deze zaak hoog op. We hebben hier te maken met een buitengewoon slecht onderbouwd voorstel waarvan de gevolgen ernstig zijn, met name voor Myosotis. Maar de oorzaak, de onderbouwing van het voorstel is net zo leeg als het tracé van de Hoekse lijn op dit moment.

Mijn fractie wacht op het antwoord van de wethouder alvorens een uiteindelijk politiek oordeel te vellen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. tlpeter
  12 april 2017 at 15:18

  Helemaal met Hans eens:
  – De rol van voormalig VVD wethouder v.d. Wees was in het verleden anders.
  – D66 kan van inconsequent beleid beticht worden
  – PvdA en het CDA zijn al met de komende verkiezingen bezig, rekenen met dit beleid op stemmen uit de immigranten hoek.
  – Nu maar hopen dat dit dossier ingezet wordt tijdens de komende gemeente raad verkiezingen.
  – Einde PvdA wethouder, geen HAAN die daar naar kraait

 2. Hans van der Burg
  12 april 2017 at 13:21

  Geveld door de griep heb ik het debat nog enigszins via internet kunnen volgen. Complimenten voor de inbreng van de oppositie. Ik ben teleurgesteld in de draai van D66 (commissie inbreng versus debat ). Vanaf maart2018 zullen de verhoudingen anders komen te liggen in Maassluis. En het is belangrijk tijdig de burger eraan te blijven herinneren hoe hier met haar belangen door met name de PvdA en het CDA wordt omgegaan. Ik had iets meer tegengas verwacht van de VVD met name vanwege de rol van toenmalig wethouder vdWees op dit onderdeel!