MAASSLUIS | Maassluis Belang, VSP en CU hadden een spoeddebat aangevraagd over het plotse terugtreden van Myosotis uit de besprekingen over het toekomstig gebruik van InBlik.

VIDEO

Vanaf minuut 26:00 start het debat. Op minuut 32.25 start de inbreng van MB bij monde van Aad Solleveld.

Bekijk de video van de gehele raadsvergadering voor de reactie op de vragen:

Video Raad 6-6-2017

Klik op de PLUS voor de integrale tekst:


Tekst van de inbreng van Maassluis Belang

De datum 11 april, voorzitter, stond altijd al in mijn geheugen gegrift. Helder op het netvlies doordat Mrs S en ik op deze dag elkaar het Ja-woord gaven in het voormalige stadhuis en in de Groote Kerk. Daar is een herinnering bij gekomen en dat is in mijn optiek – en in die van vele anderen – geen fijne herinnering. Het heeft dit college en de partijen die haar steunen behaagt om Inblik te transformeren naar wederom een open jeugdcentrum, iets waarvan wij een aantal jaren terug dachten dat deze centralisatie niet meer van deze tijd was.

Met dit besluit draaide u de nek om van een aantal groepen, die tot ieders tevredenheid hun bezigheden hier konden huisvesten. Dat InBlik prima functioneerde zuig ik niet uit mijn duim voorzitter. Een aantal maanden geleden hebben wij via een thema-avond van E25 inzicht gekregen in het succes van de gehanteerde werkwijze van E25 samen met hun klanten. Het was bijna een lofzang op het eigen functioneren.

Toch moest het anders en werd er – doordat de gemeente in z’n maag zat met Ummah Wahida – en u een jaartje of wat op uw handen bent blijven zitten, een soort diaspora te weeg gebracht. Alles en iedereen moest Inblik verlaten ten faveure van de Marokkaanse jongelui. U kunt het gerust een OPEN jongeren centrum noemen maar dat gelooft slechts een handjevol in deze zaal. Praat in de stad met mensen en de algemene mening is dat tot mislukken gedoemd is.

In een heftig debat op 11 april j.l. is er een compromis gekomen. Er zou overlegd worden met de betrokkenen met als uitgangspunt dat het huidige gebruik van Myosotis wordt ingebed in de nieuwe structuur. Nu zijn we 7 weken verder en wat is de stand van zaken. Myosotis heeft blijkbaar moeten constateren dat het onmogelijk is om dit te realiseren.

Mij zijn een tweetal aspecten ter ore gekomen die de wenkbrauwen meer dan doen fronsen. Ummah Wahida heeft in de gesprekken laten weten dat zelfs religieuze feesten in In Blik gehouden gaan worden. Dit nu voorzitter lijkt me typisch iets voor de Moskee en niet voor een jongerencentrum. Te meer daar de voorzitter, de heer Faris, ons in een eerder gesprek heeft laten weten dat deze jongeren in het geheel niet naar de Moskee gaan.

Ten tweede hoorde wij dat de politie en handhaving u blijkbaar heeft geadviseerd om de Marokkaanse jongeren in InBlik te huisvesten. Vreemd dit advies, want op 11 april heeft u in alle toonaarden ontkend dat er een dergelijk advies van de politie lag. Vanwaar deze omslag voorzitter, kunt u ons duiden waarom dit advies er nu wel is?

Tot slot een aantal vragen voorzitter

 • Hoeveel gesprekken zijn er geweest en in hoeveel gesprekken bent u zelf gesprekspartner geweest.
 • Hoe zijn die gesprekken verlopen voorzitter?
 • Waarom is het niet gelukt om het besluit van de gemeenteraad om te zetten in een door de raad gewenst resultaat?
 • Op welk moment werd het duidelijk dat er steeds minder zicht kwam op een oplossing?
 • Is het juist dat de gewenste jongerenwerker van E-25 niet gerealiseerd kon worden en dat er iemand via Stroomopwaarts in beeld kwam. En vind u dat een adequate invulling van de vraag om begeleiding en veiligheid?

B&W gaf in de reactie aan dat er geen religieuze feesten komen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. Marcel Thomassen
  8 juni 2017 at 08:03

  Je hebt gelijk Aad. Dit gaat onbewust. En bij lange schrijfsels als ik moe ben wordt ik soms woordblind. Hierinboven is het in Maassluis -in werkelijkheid- nog bizarder dan de meeste mensen alhier kunnen bevroedden. En soms moet je gewoon gek doen. Wie niet voor de rechter wil komen, moet zorgen dat hij linker is. En dat lukt me aardig met al die doorgewinterde schoften.

  👮🚔🛂🛃

 2. Aad Rieken
  8 juni 2017 at 07:19

  ”Beste Marcel…….,

  wat mij opvalt in jou reactie is;
  je begint met Maas-sluis……,
  en je eindigt met Maas-luis!”

 3. Marcel Thomassen
  7 juni 2017 at 21:37

  Een Gemeenschap ?

  De vraag van Maassluis Belang; wordt met de komst van de Marokkaans Islamitisch stichting “Ummah Wahida” dadelijk in het jongerencentrum “in Blik” daar religieuze feesten gehouden? (B)lijkt voor een politiek partij rechtvaardig & zeker ter zake doende.

  “Ummah Wahida” is Arabisch en betekent in woord; “Een Gemeenschap”. Wat voor een gemeenschap vraag ik mij al bijna 20 jaar af? Ik was toenmalig o.a. samen met burgemeester Sterkenburg bij de opening van hun clubgebouw (met gescheiden ingangen voor mannen & vrouwen) in de Burgemeesterswijk. Bij die opening heb ik toen zoeen anderhalfuur naar een optreden met streng religieus islamitisch liedjes door kindertjes met puntmutsjes geluistert. Hierna gingen we aan de zoette munt-thee.

  Ummah Wahida (b)leek m.i. toenal een door de gemeente Maassluis (overheid) gesubsidierde islamitisch orthodox stichting met sterke banden bij en in de lokale PvdA(leiding) en met de Marokkaans fundamentalistisch moskee in de Burgemeesterswijk. Zouden de streng christelijk SGP’ers ooit op de PvdA stemen dacht ik toen? De orthodox streng in de leer zijnde islamieten in Maassluis doen dit echter wel. Zou daar soms stemmenwinst in zitten dacht ik toen? (Evenals bij toenmalig Turken-verenigingen in Maassluis w.o.die van Grijze Wolven, zie boek Stella Braam). De lokale PvdA lustte erwel pap van. Ze werden de grootste partij in Maassluis met maar liefst 7 zetels.

  Later kwam de stichting Ummah Wahida die naar buiten communicatief optreedt met oogschijnlijk moderne jongemannen maar intern kennelijk bestaat uit een leiding van zwart jurken dragende orthodox baardmannetjes, in het landelijk nieuws doordat ze in hun stichting er een lokale ‘Madrassa’ (koranschool) op na hield waar de pupilen die Allah’s zegeningen niet goed konden opdragen, fysiek werden getucht (geslagen). Veel weldenkend Marrokkanen hielden toenmalig subiet hun kids uit de buurt van die stichting.

  Nu vandaag, lees ik in de onafhankelijk media, dat Ummah Wahida de laatste tijd Salafistisch predikers/sprekers schijnt te hebben binnen gehaald, om stichtelijk te spreken of preken voor de jeugd. Over paralel samenlevingingen gesproken. Met algemeen emancipatorisch jeugdwerk voor iedereen in Maasluis met wat voor afkomst dan ook heeft dit geheel niets te maken. Deze zaak rond “in Blik” behoort tot op de bodem aan de kaak te worden gebracht.

  In Nederland hebben we een scheiding tussen kerk & staat. Dit college en m.n. het beleid van PvdA wethouder Keijzer plus de hem ondersteunende fractievoorzitters slaat hier werklijk alles. Bovendien kan misschien de Maasluis Rekenkamer hierop een onderzoek uitvoeren, waaraan de gemeente-subsidies aan stichting Ummah Wahida de afgelopen 15 jaar precies aan werden besteed. Alle burgers hebben hier rech op.

  Wie zegt mij dat dit niet zo is?
  Wie O Wie?