MAASSLUIS | Maassluis Belang, VSP en CU hadden een spoeddebat aangevraagd over het plotse terugtreden van Myosotis uit de besprekingen over het toekomstig gebruik van InBlik.

VIDEO

Vanaf minuut 26:00 start het debat. Op minuut 32.25 start de inbreng van MB bij monde van Aad Solleveld.

Bekijk de video van de gehele raadsvergadering voor de reactie op de vragen:

Video Raad 6-6-2017

Klik op de PLUS voor de integrale tekst:


Tekst van de inbreng van Maassluis Belang

De datum 11 april, voorzitter, stond altijd al in mijn geheugen gegrift. Helder op het netvlies doordat Mrs S en ik op deze dag elkaar het Ja-woord gaven in het voormalige stadhuis en in de Groote Kerk. Daar is een herinnering bij gekomen en dat is in mijn optiek – en in die van vele anderen – geen fijne herinnering. Het heeft dit college en de partijen die haar steunen behaagt om Inblik te transformeren naar wederom een open jeugdcentrum, iets waarvan wij een aantal jaren terug dachten dat deze centralisatie niet meer van deze tijd was.

Met dit besluit draaide u de nek om van een aantal groepen, die tot ieders tevredenheid hun bezigheden hier konden huisvesten. Dat InBlik prima functioneerde zuig ik niet uit mijn duim voorzitter. Een aantal maanden geleden hebben wij via een thema-avond van E25 inzicht gekregen in het succes van de gehanteerde werkwijze van E25 samen met hun klanten. Het was bijna een lofzang op het eigen functioneren.

Toch moest het anders en werd er – doordat de gemeente in z’n maag zat met Ummah Wahida – en u een jaartje of wat op uw handen bent blijven zitten, een soort diaspora te weeg gebracht. Alles en iedereen moest Inblik verlaten ten faveure van de Marokkaanse jongelui. U kunt het gerust een OPEN jongeren centrum noemen maar dat gelooft slechts een handjevol in deze zaal. Praat in de stad met mensen en de algemene mening is dat tot mislukken gedoemd is.

In een heftig debat op 11 april j.l. is er een compromis gekomen. Er zou overlegd worden met de betrokkenen met als uitgangspunt dat het huidige gebruik van Myosotis wordt ingebed in de nieuwe structuur. Nu zijn we 7 weken verder en wat is de stand van zaken. Myosotis heeft blijkbaar moeten constateren dat het onmogelijk is om dit te realiseren.

Mij zijn een tweetal aspecten ter ore gekomen die de wenkbrauwen meer dan doen fronsen. Ummah Wahida heeft in de gesprekken laten weten dat zelfs religieuze feesten in In Blik gehouden gaan worden. Dit nu voorzitter lijkt me typisch iets voor de Moskee en niet voor een jongerencentrum. Te meer daar de voorzitter, de heer Faris, ons in een eerder gesprek heeft laten weten dat deze jongeren in het geheel niet naar de Moskee gaan.

Ten tweede hoorde wij dat de politie en handhaving u blijkbaar heeft geadviseerd om de Marokkaanse jongeren in InBlik te huisvesten. Vreemd dit advies, want op 11 april heeft u in alle toonaarden ontkend dat er een dergelijk advies van de politie lag. Vanwaar deze omslag voorzitter, kunt u ons duiden waarom dit advies er nu wel is?

Tot slot een aantal vragen voorzitter

  • Hoeveel gesprekken zijn er geweest en in hoeveel gesprekken bent u zelf gesprekspartner geweest.
  • Hoe zijn die gesprekken verlopen voorzitter?
  • Waarom is het niet gelukt om het besluit van de gemeenteraad om te zetten in een door de raad gewenst resultaat?
  • Op welk moment werd het duidelijk dat er steeds minder zicht kwam op een oplossing?
  • Is het juist dat de gewenste jongerenwerker van E-25 niet gerealiseerd kon worden en dat er iemand via Stroomopwaarts in beeld kwam. En vind u dat een adequate invulling van de vraag om begeleiding en veiligheid?

B&W gaf in de reactie aan dat er geen religieuze feesten komen.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt