In het verleden heeft de VSP al eens de problematiek en het maatschappeljk nut van InBlik en jongerenwerk aan de kaak gesteld

MAASSLUIS | In mei kwam er een klacht bij de gemeenteraad over raddraaiers in het Oleanderpark. Uit de antwoorden van B&W op de vragen van de fractie van de VSP dat er vooral gepraat gaat worden met en over raddraaiers.

I. Gaat u of bent u al met een vertegenwoordiging van BCVerto 2 in gesprek over de vermelde reeks van incidenten en de escalatie daarvan in de nacht van vrijdag 22 op zaterdag 23 mei?

De bewonerscommissie BCVerto 2 heeft met een brief haar zorgen geuit over de situatie in het Oleanderpark en het incident in de nacht van 22 op 23 mei. Naar aanleiding van deze brief is contact gezocht met de bewonerscommissie BCVerto. Een afspraak voor een overleg met diverse partijen, waaronder de politie en het jongerenwerk wordt op korte termijn gemaakt. Een gesprek tussen BCVerto en het jongerenwerk heeft reeds plaatsgevonden.

2. Wat zijn de acties die u al heeft ondernomen om de overlast in dot gebied Verto/Oleanderpark in te dammen?

De burgemeester heeft met de politie afspraken gemaakt over de inzet in het Oleanderpark. De politie spreekt de aanwezige jeugd aan en bij overtredingen wordt proces-verbaal opgemaakt. Wanneer overlast wordt geconstateerd, worden namen genoteerd en krijgen ouders van minderjarige jongeren een brief van de burgemeester toegestuurd. Een mobiele camera unit heeft een plek in het Oleanderpark.

►Het jongerenwerk spreek de aanwezige jongeren aan en probeert hen in de richting van InBlik te bewegen waar zij activiteiten aanbiedt.
De wijkcoordinator heeft contact met een aantal bewoners uit de buurt die hebben aangegeven zich te willen inzetten om samen met de jongeren tot een oplossing te komen.

3. Is er opsporingscapaciteit ingezet am namen en rugnummers te achterhalen van vernielingen en molest tijdens deze nachtelijke tocht door de Vertowijk?

Na het incident heeft de politie de beschikking gekregen over beeldmateriaal. De beelden waren echter van een zodanige kwaliteit, waardoor opsporen en herkennen van mogelijke daders niet mogelijk was.

4. Is er al sprake van het achterhalen van identiteit van de belangrijkste raddraaiers?

Zie het antwoord bij vraag 3.

5. Kunt u instemmen en toezeggen om na het reces met de raad in gesprek te gaan over de openbare orde problemen die de stad op dit moment heeft te verduren?

De burgemeester is te alien tijde bereid om met de raad in gesprek te gaan over openbare orde problemen.

6. In dat gesprek met de raad met voorstellen te komen om hier echt met elkaar tot oplossingen en echte verbeteringen te komen.

Zie het antwoord bij vraag 5.

7. Kunt u met de VSP instemmen dat verstoring en vernieling nooit het begrip vrijheid mag uithollen en daarom met kracht moet worden bestreden?

Ja.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

  1. Tino de Mooij
    3 juli 2020 at 20:23

    Als de beelden toch onherkenbare beelden op levert waarom dan in ….naam zoveel geld besteden aan camera’s???

    • 3 juli 2020 at 20:41

      wellicht zijn het beelden van een particulier?