MAASSLUIS | De fractie van Forum van Maassluis heeft op grond van artikel 51 van het RvO vragen gesteld inzake onrust personeel Stadswerf. Uit de beantwoording van B&W blijkt dat de partij onjuist wordt geïnformeerd door haar bronnen.

 

1. Klopt het dat een nog niet zolang geleden aangestelde manager per 1 januari 2019 ontslag heeft aangevraagd?

Ons afdelingshoofd heeft na bijna 3,5 jaar te hebben gewerkt bij het Stadsbedrijf ontslag aangevraagd omdat hij succesvol heeft gesolliciteerd naar de functie van directeur bij een grotere gemeente.

2. Ons is verteld dat de reden daartoe een oplopend overschrijdend budget daarvan de reden zou zijn, is dat u bekend?

Nee, dat is nadrukkelijk niet de reden, we betreuren dat deze suggestie wordt gewekt.

3. Reden voor het oplopend tekort zou komen door een subcontractor voor onderhoud groen in de buitenruimte die op onjuiste instructies het werk heeft aangenomen, is dat u bekend?

4. Het budget groenonderhoud buitenruimte zou zijn aangevuld met geldoverschrijving uit een ander budget waarbij het bedrag zou uitkomen boven het bedrag waarbij de gemeenteraad geïnformeerd zou moeten worden,  klopt dit?

5. Was deze overschrijding al bekend tijdens de begrotingsbehandeling van een week geleden en waarom is daar toen geen melding van gemaakt zoals wel gebeurd is met de overschrijding van de jeugdzorg en de WMO?

Reactie op vraag 3, 4 en 5:
Vanaf juli dit jaar is een externe marktpartij als partner aan de slag om het Stadsbedrijf te helpen bij de piek- en daluren en een aantal vaste werkzaamheden. Dat maakt onderdeel uit van het  vastgestelde organisatieontwikkelplan. Momenteel wordt samen met deze partner de samenwerking en het werk verder vormgegeven. De kosten voor dit uitbestede werk vallen hoger uit dan de ramingen in de huidige begroting. In de afgelopen periode is met de marktpartner gekeken naar een optimaliseringsslag om dit hogere bedrag zoveel mogelijk terug te dringen. Uiteindelijk gaat het voor 2018 om een bedrag van 55.000 euro. Wij zullen in het eindejaarsbericht aangeven hoe hiermee wordt omgegaan. Er is geen sprake van een oplopend tekort. Indien overschrijdingen ontstaan worden deze op gebruikelijke wijze aan de Raad gemeld of voorgelegd.

6. Bent u al bezig om een nieuwe manager te benoemen die de taken gaat waarnemen vanaf 1 januari  2019?

Uiteraard zorgen we ervoor dat de continuïteit in de aansturing van het Stadsbedrijf na 1 januari is geborgd.


 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt