MAASSLUIS | B&W wil meer financiële armslag. In verband met de uitzonderlijke situatie door de coronacrisis wordt de raad voorgesteld om het college in uitzonderingsgevallen te machtigen tot het doen van uitgaven tot maximaal € 2 miljoen. Deze uitgaven dienen direct gerelateerd te zijn aan de gevolgen van de coronacrisis en dulden geen uitstel i.v.m. te verwachten nadelige gevolgen voor de gemeente Maassluis of een gemeenschappelijke regeling waar de gemeente aan deelneemt. Deze uitgaven worden terstond gemeld aan de gemeenteraad. Deze tijdelijke verruiming van de bevoegdheid van het college is een aanvulling op de notitie Financieel afwijkingenbeleid 2017.

Een voorbeeld van een situatie waarin dit geld nodig kan blijken:

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie.

Stroomopwaarts (SOW) verwacht een tekort op de BUIG. Voor Maassluis is dit voorlopig geraamd op circa € 385.000 door minder uitstroom en hogere instroom. Tegenover de uitgaven BUIG staat een voorlopige beschikking BUIG van het Rijk en de gemeentelijke reserve BUIG van € 1,5 miljoen om eventuele fluctuaties op te kunnen opvangen. Het is nog niet bekend wanneer Stroomopwaarts het bedrag van € 385.000 nodig heeft.

Een ander voorbeeld:

Tijdelijk overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

Stroomopwaarts (SOW) heeft het verzoek ingediend om minimaal de bevoorschotting van de tijdelijke regeling te ontvangen. Dit gaat op basis van prognoses van SOW om circa € 1,9 miljoen voor de komende 3 maanden. Maassluis heeft een eerste voorschot van € 3,5 ton ontvangen en dit is al betaalbaar gesteld aan SOW. In het geval de voorschotten te laat van het ministerie worden ontvangen, moet de gemeente deze voorfinanciëren, waarvoor geen goedkeuring van de raad is.

 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

Geen Reactie

Praat mee! Vul hier uw reactie in

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.