MAASSLUIS |In het kader van artikel 51 stel de fractie van het CDA vragen aan het college van B&W.

Voor de tweede keer in korte tijd is een incident in de Botlek. De vorige keer, toen er een rookpluim bij Lyondell te zien was, hebben we daar middels vragen in actualiteiten halfuur aandacht gevraagd. Afgelopen weekend is er in het proces bij Shell Pernis een kortsluiting ontstaan, daarna zijn overtollige gassen afgefakkeld.

Naar aanleiding van het incident heeft het CDA Maassluis de volgende vragen:

 1. Wanneer bent u als college op de hoogte gesteld van de calamiteiten?
 2. We gaan ervan uit dat Shell uiteraard volgens wetgeving heeft gehandeld en vernemen graag of Shell de calamiteit zelf heeft gemeld.
 3. Het langdurig affakkelen van overtollige gassen is toegestaan bij dit incident. Welke alternatieven zijn er naast affakkelen. Hadden de gassen ook afgepompt kunnen worden? Waarom is gekozen voor affakkelen en hoe is de afweging gegaan? En kan dit voorkomen worden in de toekomst?
 4. De raffinage fabrieken van Shell werken blijkbaar als keten, in hoeverre heeft deze ketenvorming geleid tot extra affakkelen? En is ketenvorming niet risico vergrotend in dit soort processen?
 5. Welke controles (datum en bevindingen) hebben in de afgelopen 18 maanden plaatsgevonden bij Shell Pernis en welke opvolging is daaraan gegeven?
 6. Welke sancties staan er op het ontstaan van deze calamiteit ? Wanneer wordt bekend of en zo ja welke sanctie wordt opgelegd?
 7. We begonnen onze inleiding met het incident bij Lyondell, na dit incident bij Lyondell zou DCMR aansturen op een intern onderzoek door het bedrijf. Zijn de uitkomsten hiervan al bekend en zo ja, kunt u deze met ons delen?
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Wim van de Wiel
  31 juli 2017 at 11:32

  Vragen van CDA naar de bekende weg? Of naderen de verkiezingen weer?
  Iemand die in onze regio woont, weet dat petrochemische bedrijven af en toe (moeten) affakkelen. Dat gebeurt bij technische storingen, zoals 29 juli bij Shell Pernis, en soms bij het opstarten en stoppen van fabrieken. Het affakkelen is een standaard veiligheidsvoorziening.
  Er zijn geen andere mogelijkheden om de gassen uit de fabrieken af te pompen en op te slaan. En laat duidelijk zijn, de bedrijven zitten zeker niet te wachten om af te fakkelen, vanwege hinder voor de omgeving, extra emissies en financiële redenen.
  DCMR is altijd nauw betrokken bij incidenten zoals bij Shell Pernis en zal daar uiteraard over rapporteren, indien nodig ook aan het Openbaar Ministerie.

  • bea scheurwater
   31 juli 2017 at 12:31

   helemaal eens met hr vd Wiel.
   1. & 2 Terreur vd regeltjes, L(ekker( B(elangrijk)
   3. duidelijk gemaakt door hr. vd Wiel
   4. volledige zekerheid en veiligheid kan toch NIEMAND garanderen? Horen we toch ook bij aanslagen?
   5. Zullen we dat maar aan de experts overlaten?
   6. sancties? de mens op 1, wees dankbaar dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Men werkt in shifts, al het personeel is opgeroepen! geef ze een pluim!
   7. Heeft de gemeente, regio, politie alles op orde, kunt u dat de burger meedelen? wanneer? welke sancties staan er voor hen op voor non compliance?