De fracties van het CDA in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen maken zich ernstig zorgen over het voorgenomen besluit om de kraamafdeling van het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam te sluiten.

De Raad van Bestuur van het Franciscus Gasthuis en Vlietland Ziekenhuis lijkt de kraamkliniek definitief te verplaatsen naar de locatie Sint Franciscus. Vlaardingse, Maassluise en Schiedamse vrouwen moeten daardoor vanaf 2017 naar Rotterdam om in een ziekenhuis te kunnen bevallen.

groot niet beter
Het CDA staat niet alleen. Ook de verloskundigen in de regio maken zich ongerust over de kwaliteit van de verloskundige zorg. Een grotere afdeling is soms nodig om de kwaliteit van de zorg te garanderen en de kosten te kunnen dekken. Uit onderzoek blijkt echter dat het aantal bevallingen dat het Franciscus Gasthuis nastreeft negatief kan uitpakken voor de kwaliteit. In dit geval is het dus zo dat een kleinere afdeling dichtbij positief is voor de zorgkwaliteit.

manier waarop …
Het CDA streeft naar basiszorg dichtbij, zeker in een dichtbevolkt gebied als onze regio. Wat het CDA verder tegen de borst stuit, is de manier waarop de Raad van Bestuur omgaat met de meningen van veel inwoners en andere betrokkenen. Voor het CDA mag een dergelijk ingrijpende beslissing als het sluiten van de kraamkliniek niet los staan van de mensen in de omgeving. Onze inwoners hebben overduidelijk laten weten het oneens te zijn met dit besluit. Zorgverleners, patiënten, inwoners, gemeentebesturen en politieke partijen hebben ernstige bezwaren tegen dit besluit geuit. Er zijn gesprekken gevoerd met de gemeenten, cliënten en zorgverleners. Het valt tegen dat in al die overleggen de Raad van Bestuur niet bereid was het besluit zelf ter discussie te stellen.

regio blijft achter
Het CDA blijft zich grote zorgen maken over de gevolgen voor het Vlietland Ziekenhuis in de toekomst. Waar een tiental jaar geleden een volwaardig ziekenhuis nog noodzakelijk was, blijft de regio nu achter met een polikliniek met veel bedden en een uitgeklede spoedeisende-hulpdienst. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet ondenkbaar. Voor het CDA mag efficiëntie nooit de belangrijkste overweging zijn bij het sluiten van klinieken. Een ziekenhuis maakt immers  vol onderdeel uit van de samenleving.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

  1. Kees de Groot
    9 februari 2016 at 14:04

    het is toch ook van de Zotte dat daar geen Gemeentellijk inspraak bij komt kijken…. ze doen maar wat daar, vervolgens lopen ze straks weer achter de feiten aan…
    Maar zoals ook bv een Ambulance in Maassluis die er niet komt, zal er ook wel niet worden geluisterd om de kraamzorg daar te houden… misschien een idee om ingegroeide teennagels te laten behandelen in Groningen…