Confrontatie tussen de VSP en College over kosten aanleg Getijdenpark

MAASSLUIS | In november 2018 heeft een ruime meerderheid van de raad waaronder de VSP bij motie het college opdracht gegeven uit te werken en medewerking te verlenen aan het aanleggen van een Getijdenpark aan de oever van het Scheur ter hoogte van de Koning Willem Alexanderboulevard.

De fractie van de VSP stelt dat B&W van de raad uitdrukkelijk meekreeg in de randvoorwaarden in de motie: “Geen enkel financieel risico en geen kosten voor Maassluis.” Op 25 juli 2019 (midden in de vakantieperiode) meldt het college in een Raadsinformatiebrief dat op 16 juli 2019 is besloten tot medewerking aan de plannen van Rijkswaterstaat voor een Getijdenpark.

Rijkswaterstaat wil het opdrachtgeverschap op zich nemen onder voorwaarden, zo staat te lezen in diezelfde Raadsinformatiebrief.  Die voorwaarden blijken onder andere in te houden : “… dat de gemeente aan planvorming € 50.000,-, en aan uitvoering € 50.000 bijdraagt.”

Vanwege het zomerreces destijds zijn de details, in de brief van 25 juli 2019, bij gemeenteraadsleden en dus ook bij de VSP onopgemerkt gebleven.

Berichtgeving van het college aan de raad op 21 februari 2020 verwijst nogmaals naar de raadsinformatiebrief van 25 juli 2019 en dir was voor de VSP aanleiding om schriftelijke vragen te stellen over het nu toch optreden van kosten voor Maassluis.

Beantwoording van het college op deze schriftelijke vragen was voor de VSP aanleiding om de verantwoordelijk wethouder hierover op 12 mei 2020 in een commissie nader te bevragen. Het college, bij monde van wethouder Voskamp, meent dat recht is gedaan aan de uitleg van de motie.

►De VSP is het daar helemaal niet mee eens en is van mening dat het college de raad hiertoe een verzoek had moeten voorleggen, dit volgens de geldende regels.

De Maassluise burger zit naar de mening van de VSP niet te wachten op een donatie van €100.000,- in het water van het Scheur. Letterlijk geld in het water, wij weten wel betere bestemmingen voor een dergelijk bedrag.

►Mocht het project om technische reden niet uitvoerbaar zijn meldde de wethouder nog, dan zijn de aanloopkosten van € 50.000,- wel weg. Verder commentaar overbodig.

Sommige partijen vinden het terugblikken(!) en terugkomen op een genomen besluit en GroenLinks die destijds stellig tegen de motie stemde (!) vond nu, dat zoiets geweldigs best wel wat mag kosten……

De VSP stelt: “Dit  was een wel heel vreemde gewaarwording!”

© Henrike Heijboer

© Henrike Heijboer:

 


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. Raoul Kleijwegt
  17 mei 2020 at 10:04

  #FAKENEWS van de VSP. GroenLinks stemde destijds tegen de motie omdat de gemeente best ook zijn steentje mag bijdragen. De kosten mochten daarin geen belemmering vormen. Wij zijn dus juist wel altijd al voor een getijdenpark geweest! Dat hebben we in de commissie ook gezegd. De VSP verspreid dus bewust desinformatie.

 2. Hans van der Zande
  15 mei 2020 at 08:43

  Vooral niet investeren in de natuur. Daar hebben we al zoveel van. Als het over het buitenland gaat weten we precies wat ze allemaal fout doen met hun natuurbehoud maar zodra het in de buurt is beginnen we zuinig te kijken.

 3. Bea Scheurwater
  14 mei 2020 at 11:57

  En dat kan allemaal in Maassluis, En de burgers van de Verto herkennen heel goed : vreemde gewaarwording, moeten bezuinigen. wel instemmen met giga bedrag voor een stukje geluidswal de vraag rijst : RW wil niet meebetalen bij geluidscherm, is excuus Dus had Maassluis dan geen deal kunnen maken over geluidswal? Ben het overigens eens met klacht over geldverspilling.