© 2011 Moscow Times

President Dmitry Medvedev and Dutch Prime Minister Mark Rutte oversaw the signing of a $1 billion deal in Moscow on Thursday that sees oligarch-owned Summa Group take a controlling stake in a consortium to build a new oil facility in the port of Rotterdam.

U leest hier het gehele achtergrondartikel

Hoewel besluitvorming en overeenkomst dus al uit oktober 2011 stammen, is D66 nog lang niet klaar met dit dossier. B&W heeft de Democraten niet kunnen overtuigen dat het belang van de inwoners van Maassluis maximaal gediend is. Dat blijkt uit de vervolgvragen die men stelt.

D66 vindt dat er op 4 februari 2014 onvoldoende helderheid is geboden op de vragen over de vestiging van de Russische olieterminal Shtandart.  Die antwoorden noodzaken hen aanvullende vragen te stellen aan het college van B&W. Het antwoord waar men met name geen genoegen neemt is dat er wordt gesteld dat bij de beoordeling van de aanvraag voor een vergunning het uitgangspunt is dat voorschriften worden voorgeschreven die uitgaan van “de best beschikbare technieken”.

Voor geur houdt dit in dat een vangnetartikel wordt opgenomen waarin wordt gesteld dat geen “geur bij de woonomgeving waarneembaar mag zijn”.

D66 vraagt zich af of hier wel de best beschikbare technieken worden toegepast om geuroverlast te voorkomen en of de voorschriften niet te soepel zijn. Dit mede rekeninghoudend met cumulatie van de geur van de overige bedrijven in de naaste omgeving. D66 wil weten waarom er geen geurnorm op de grens van het bedrijf is gesteld. Dit moet via de best beschikbare technieken haalbaar zijn.  De Democraten vragen B&W na te gaan of de geurnorm die door de provincie wordt gesteld overeenstemt met het provinciale geurbeleid.

De kernvraag is:

Wat wordt verstaan onder best beschikbare technieken bij explosiegevaar, geluid en de emissie van schadelijke stoffen en de mogelijke overlast c.q. gevaar hiervan voor de omgeving

Daarnaast houdt D66 voor dat zowel het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) als de GGD stelt dat de huidige normstelling aangescherpt moet worden omdat de gezondheidseffecten – en dus de best beschikbare technieken op het aspect gezondheid – onvoldoende zijn mee genomen. D66 wil dat deze aspecten in de (ontwerp)vergunning worden meegenomen.

naschrift [Red.]

Op de site van het bedrijf ziet men dezelfde zwakke formulering terug … we streven ernaar…”. Daaruit valt geen garantie op te maken.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt