MAASSLUIS | De historische binnenstad is het pareltje van Maassluis. Het college wil er voor zorgen dat dit pareltje een bredere bekendheid krijgt bij o.a.toeristen die via het water of de weg de
historische binnenstad bereiken. Om de binnenstad met terrassen, winkels en aanlegsteigers nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers is het gratis introduceren van WIFI een pre. De Europese commissie gaat gemeenten geld geven voor WIFI apparatuur, zodat burgers in publieke ruimten, parken en pleinen hier gratis gebruik van kunnen maken. Hiervoor wordt 120 miljoen uitgetrokken, waarvan naar verwachting minimaal zesduizend gemeenten gebruik van kunnen maken. Iedere gemeente kan bij de EU een voucher aanvragen om in aanmerking te komen voor subsidie zo valt te lezen op de website van de E.U. commissie.


In het kader van artikel 51 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen:

 1. Bent u het met D66 eens dat het een pre is als in de historische binnenstad en andere publieke ruimten van Maassluis gratis WIFI beschikbaar is zodat het voor een ieder aantrekkelijker
  wordt om Maassluis te bezoeken?
 2. Zo ja, bent u bereid om een beroep te doen op de subsidie die de E.U hiervoor beschikbaar stelt?
 3. Subsidieaanvragen vergen meestal veel tijd. Bent u bereid om vooruitlopend op de eventuele subsidie van de E.U al zelf initiatieven te nemen om WIFI in b.v. de binnenstad te realiseren?

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. Arend
  22 september 2016 at 16:16

  “Onvoorstelbaar, mensen brengen klaarblijkelijk nog niet genoeg tijd door met hun mobieltje of tablet.. Een “luxe” voorstel, geinitieerd door een ‘sociale’ ?? partij… Hoe denk je over de stralingsbelasting, die nog nooit zo hoog is geweest als nu! De lange-termijn gevolgen daarvan zijn nog niet goed bekend, maar enige terughoudendheid zou verstandig zijn in relatie tot deze problematiek. Deze partij (+de politiek) kan beter de aandacht focussen m.b.t. ondersteuning aan mantelzorgers of extra aandacht geven aan de ouderenzorg, om maar iets ‘nuttigers’ te noemen..”

 2. Aad Rieken
  22 september 2016 at 11:01

  ”Is Het WiFi,Of Wij Fij(n)!”

 3. ton
  21 september 2016 at 17:21

  Ja, natuurlijk zijn we het daarmee eens, we zouden het ook fijn vinden dat als we bv aan de picknick tafel in het parkje bij het Sparrendal dan ook wifi hebben.
  Toeristen kunnen en mogen hier dan natuurlijk ook gebruik van maken. Helaas zijn wij hier niet het pareltje van de stad..je kunt tenslotte niet alles hebben, zeg maar.
  Prima voorstel.