MAASSLUIS | Wordt de burgerparticipatie en die van experts wel op de juiste wijze ingestoken? Er zijn gerede twijfels bij de ChristenUnie.

De raadsfractie van de ChristenUnie maakt zich zorgen over het Project Herinrichting Prinses Julianalaan. Zij stellen over dit project en de mogelijke oplossingsrichtingen de volgende vragen aan het college.

 1. Onlangs is er een enquête uitgevoerd onder omwonenden van de prinses Julianalaan.
  1. Hoe kan het dat bij een anonieme enquête ook nieuwe bewoners van De Kade zijn benaderd. Deze toekomstige bewoners zijn mogelijk niet ingeschreven in Maassluis. Is hiervoor het adressenbestand van de ontwikkelaar gebruikt?
  2. Hoe kunnen toekomstige bewoners van De Kade een visie hebben op de Prinses Julianalaan? Veel toekomstige bewoners zullen immers de verkeerssituatie van onze stad en de problematiek van de Prinses Julianalaan niet kennen.
 1. Het ontwerp café voor de herinrichting van de Prinses Julianalaan gaat in deze periode van start. Wij maken ons zorgen over de ruimte die er is voor bewoners om te ontwerpen. Kunt u aangeven op welke manier bewoners ontwerpruimte hebben op het gebied van:
  1. Verkeersveiligheid (geen hoge snelheden)
  2. Voorkomen van trillingen (geen schade meer aan de woningen)
  3. Verminderen milieuoverlast (verminderen geluid, fijnstof)
 1. In hoeverre is de DCMR betrokken bij de herinrichting van de Prinses Julianalaan i.v.m. de milieuaspecten?
 1. Maakt het verbeteren van de afwatering ook onderdeel uit van de ontwerpfase? En is dit project ook onderdeel van Maassluis Rainproof?
 1. Opvallend is dat Adviesbureau Mobycon betrokken is bij het fietsplan, bij de herinrichting Prinses Julianalaan als ook bij de mobiliteitsvisie.
  1. Was het niet beter geweest om hier een Europese aanbesteding te doen, gezien het feit dat alle afzonderlijke opdrachten opgeteld ondertussen een grote aanbesteding betreft?
  2. Voor wat betreft het Project Prinses Julianalaan: Kunt u aangeven hoeveel bureaus zijn uitgenodigd om een offerte op te stellen en van hoeveel bureaus een offerte is ontvangen?
 1. Klopt het dat het Project Metropolitane fietsroute niet aan de orde is gekomen tijdens de periodieke gesprekken met de bewoners van de Prinses Julianalaan? Terwijl er verregaande ontwikkelingen waren vanuit de MRDH?
 1. Heeft u onderzoek gedaan naar gemeenten (zoals bijvoorbeeld Maasland) die een doorgaande route in het verkeersbesluit als 30km hebben aangemerkt met de hierbij passende inrichting zoals het creëren van een versmalling?
 1. Er zijn ontwikkelingen in Nederland om toe te werken naar een standaardsnelheid van 30 km binnen de gehele bebouwde kom. Bent u op de hoogte van deze ontwikkelingen en hoe ziet u dit voor Maassluis?
 1. Tenslotte, bent u met ons van mening dat het niet zo mag zijn dat de al overbelaste Prinses Julianalaan de oplossing moet worden voor de verkeerstoename van De Dijk en De Kade?

Participatie vereist de juiste timing en de juiste spelers

©TenFiftyNine

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt