MAASSLUIS | Uit de antwoorden van B&W op de vragen van de VVD over illegale detailhandel in de Kapelpolder blijkt dat er tegen één specifieke ondernemer al meerdere malen schriftelijk is aangegeven dat de gemeente geen medewerking zal gaan verlenen. Daarom loopt er nu een handhavingstraject. Het antwoord geeft niet aan welke handel het betreft.

 

1) Op diverse plekken in de Kapelpolder is geconstateerd dat er verkoop plaatsvindt van detailhandel welke niet in overeenstemming zijn met het vigerende bestemmingsplan. Bent u hiervan op de hoogte?

Wij zijn op de hoogte van de detailhandel op diverse plekken in de Kapelpolder. Het betreft dan plekken waar in het vigerende bestemmingsplan een bedrijfsbestemming of maatschappelijke bestemming op rust. Bij de bedrijfsbestemming luidt het bestemmingsplan, Artikel 3.3. e : detailhandel is niet
toegestaan, met uitzondering van detailhandel van ter plaatse geproduceerde of vervaardigde goederen of ter plaatse van de aanduidingen ‘gemengd’ en ‘detailhandel volumineus’. Bij de bestemming Maatschappelijk is niets geregeld mbt detailhandel. Daarnaast heeft de gemeente Maassluis een detailhandelbeleid waarin detailhandel, op enkele specifieke uitzonderingen na, gevestigd dient te zijn op winkellocaties in de gemeente.

2) Indien er sprake is van verkoop zonder vergunning, bent u het dan met ons eens dat hier sprake is van oneerlijke concurrentie?

Voor het voeren van detailhandel op de bestemming bedrijven is geen exploitatievergunning of melding maar een omgevingsvergunning voor de wijziging van de bestemming nodig. Wij hebben bij een specifieke ondernemer al meerdere malen schriftelijk aangegeven dat wij daaraan geen medewerking gaan verlenen. Daarom zijn we nu met een handhavingstraject bezig.

In verband met de Coronacrisis hebben we bij een andere ondernemer tijdelijk een uitzondering toegestaan om, naast de regel dat er alleen eten bezorgd mag worden vanaf de locatie met bedrijfsbestemming, er ook tijdelijk maaltijden afgehaald mogen worden, mits die niet ter plaatse worden genuttigd.

3) Bent u het met ons eens dat dit een onwenselijke situatie is en hierop gehandhaafd dient t worden?

Ja, daarom zijn we ook al een tijd met een handhavingstraject bezig.

4) Mocht u al van deze situatie op de hoogte zijn, heeft er al handhaving plaatsgevonden, zijn daar plannen voor en kunt u deze toelichten?

Er loopt al geruime tijd een handhavingstraject. Hierin moeten we het wettelijk voorgeschreven traject toepassen: eerst het sturen van een vooraanschrijving met daarin een begunstigingstermijn voor het eventueel legaliseren door het indienen van een aanvraag voor vergunning of het beëindigen van de strijdige situatie, het indienen van zienswijzen en het weerleggen daarvan. Als hieraan geen gevolg wordt gegeven dan zullen we een bestuursrechtelijke maatregel opleggen.


Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Yvon Aardoom
    20 juli 2020 at 14:28

    Uit de antwoorden zie ik dat ook bij jullie in Maassluis de moskeeën een aparte behandeling krijgen. Reed er verleden week met de fiets nog langs richting Hoek van Holland en zag toch echt bij een rotonde een moskee met zelfbediening. Ben er zelfs wat te drinken en eten gaan halen.