MAASSLUIS | Op 17 november j.l. heeft de behandeling van de art.51 vragen van de VVD over illegale handel plaatsgevonden. Hierbij werden er een aantal vragen niet en/of onvoldoende beantwoord. Naar aanleiding daarvan is met de Portefeuillehouder afgesproken deze nogmaals, maar dan schriftelijk, als art. 51 vragen, te stellen.

Forum van Maassluis heeft deze vragen onderstaand geformuleerd met hier en daar nog een aanvulling.

 

1. U heeft het in uw antwoord op onze eerder gestelde schriftelijke technische vragen m.b.t. deze commissie over 2 detailhandels en 2 horeca bedrijven, maar klopt dit wel. Horeca kennen wij als afkorting van hotel, restaurant en café, dit is puur afhaal dus zien wij daar wat verschillen in mening tot ons. Uw antwoord dat hier eten bereid wordt, dus als restaurant gezien moet worden kon ons niet overtuigen.
De “Van Dale” zegt hier ook over “een restaurant is een horecagelegenheid waar door een kok bereide gerechten worden geserveerd”. Zoals door ons gesteld betreft het hier afhaal en breng services. Dus geen enkele mogelijkheid om gerechten geserveerd te krijgen; waarvan akte.

Forum voor Maassluis is ook een fervent vertegenwoordiger van de Maassluise ondernemingen maar wij zijn van mening dat de grondslag voor bedrijven, in dit geval in de detailhandel, hetzelfde moet zijn.

2. U stelt in eerdere antwoorden dat voor het voeren van een detailhandel, indien er een detailhandel bestemming geldt voor het betreffende pand, er in Maassluis geen vergunning is vereist.

Onze vraag was of er op het betreffende pand waar vroeger Kugeko was gehuisvest – met ook een showroom net als nu de fietsenzaak – soms geen detailhandelsbestemming zat. U heeft dat ontkend. Kunt u ons dan verklaren waarom Kugeko hier vroeger geen last van heeft gehad.

Of heeft dit dan met het ophalen van de in de fietsenzaak geproduceerde fietsen te maken?

3. Bovendien stelde de wethouder dat er geen omgevingsvergunning was aangevraagd. Wij hebben begrepen dat dit inmiddels voor de datum van de commissie was gebeurd of hebben wij dat van de detailhandel in kwestie verkeerd begrepen?

4. Ook hadden wij wat vragen over andere gevestigde detailhandels in de Kapelpolder. Kunt u ons vertellen hoe de situatie is met betrekking tot
Cor & Kitsch in de Keucheniusstraat
Cama motoren aan de Troelstraweg
– de groentezaak in de Heldringstraat
stoffeerderij Abo in de Nijverheidsstraat
Blue Lagoon terrarium in de Keucheniusstraat
– de zelfbediening annex slagerij in de Moskee aan de Troelstraweg
– de zelfbediening in de Moskee aan de Elektraweg

Wordt daar ook op gehandhaafd? Voor de Moskee aan de Elektraweg gaf u aan dat deze onder ‘maatschappelijke doeleinden’ valt en deze moet voldoen aan andere voorschriften. Vanuit de commissie werd al gesuggereerd dat dit voor mensen met minder geld was. U vertelde er zelf ook weleens wat te kopen en enkele anderen – waaronder ikzelf – zijn van mening dat dit gewoon detailhandel – dus verkapte concurrentie t.o.v. de legale detailhandel – betreft.

Het statement dat dit – net als de bewoning trouwens – al vanaf de nieuwbouw zo plaatsvindt en dat dit door heel het land gebeurt snijdt wat ons betreft geen hout. Nogmaals “gelijke monniken, gelijke kappen”.

Wij verwachten dan ook een standpunt van dit College wat breed gedragen wordt door College, Raad en de burger. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Troelstraweg die nog niet zo lang als de Elektraweg bestaat.

Tot zover onze vragen

De Fractie van Forum voor Maassluis


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt