MAASSLUIS | Forum van Maassluis is voorvechter van volledige transparantie. Daarom ook deelt zij haar visie publiekelijk via onderstaande schrijven.

Aan alle Maassluizers,

Openheid van bestuur en verenigingen.

Deze koptekst kan suggereren dat we hier weer beginnen over kiezersbedrog, achterkamertjespolitiek en strategische keuzes op de diverse verkiezingslijsten, maar dit keer gaat het niet over onze lokale kartelpolitieke partijen. Dat zou namelijk een open deur intrappen zijn. We gaan het eens hebben over openheid naar de burger en zeker niet over de 23 raadsleden die dadelijk de raadzaal instappen en waar de burger, net als afgelopen jaren gebeurd is, maar moet zien wat er uit komt.

Forum voor Maassluis staat voor openbaarheid van gemeente door openbaarmaking van artikelen, moties, vorderingen van te nemen besluiten, etc. Wij zullen dit zo spoedig mogelijk via onze website naar buiten ventileren. Onze nieuwe website is daarvoor reeds in de maak en zal u, als burger, volledig openheid van zaken geven.

Bouwsubsidies

Het onder de pet houden van situaties (*) zoals de staat van onderhoud van het hoofdveld van Excelsior-M en de problemen met de bouwsubsidies van MSV ’71 en Evergreen hebben wij al eerder tijdens de verkiezingscampagne aangekaart. Dit vinden wij geen goede zaak. De burger heeft er recht op om te weten wat er in zijn of haar gemeente gebeurt.

Openbaarmaking van informatie zien wij als cruciaal voor ons democratisch bestel. Dit geldt dus ook voor vergunningen die afgegeven worden voor festiviteiten, loterijen, collectes, etc.

(*)  door ons al in onze bijdrage aan het sport- en cultuurdebat genoemd (zie DIT artikel op deze site)

Niet ieder goed doel is wat het lijkt

Nederlanders geven gul aan goede doelen, maar niet ieder goed doel is wat het lijkt. Weet aan wie u geeft. Neem nu als voorbeeld de net aangekondigde Duckrace die op 26 mei gaat plaatsvinden. Op zich een hartstikke leuk initiatief van de 100 jarige voetbalvereniging Excelsior-M. Maar kijkend naar de website van de Duckrace en zoekend naar de goede doelen vallen ons enkele dingen op.

Eén actie, twee (goede) doelen

Het is niet verboden om een goed doel op te richten en men mag zelfs als een op zichzelf staand doel met een bestaand goed doel “meeliften”. Ook mag iedereen geld inzamelen voor een goed doel(en), zolang maar met dat geld wordt gedaan wat men zegt te gaan doen.

Maar het kan verwarrend zijn voor guller gevers. Iemand wil bijvoorbeeld wel geld geven aan de Daniel de Hoed kliniek, maar niet aan een daaraan gekoppeld doel en vergist zich. In feite is het geld dus verkeerd terechtgekomen. Voor alle duidelijkheid: als iemand geld geeft aan een zo’n actie wil dat niet zeggen dat het weggegooid geld is. Maar het geld wordt mogelijk wel anders besteed dan de gever voor ogen had.

Algemene voorwaarden van de Duckrace kunnen per dag worden aangepast

De site meldt in voorwaarde 22. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door de organisatie worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

Algemene Voorwaarden Duckrace Maassluis 2018

Vooraf duidelijkheid

Daarom moet van tevoren duidelijkheid zijn over de besteding c.q. verdeling van het ingezamelde geld, zodat er ook geen ruimte is voor gesjoemel. Deze duidelijkheid heeft deze actie tot nu toe niet kunnen geven. Ook valt het ons op dat de algemene voorwaarden van de Duckrace per dag kunnen worden aangepast, ook al heeft men reeds tegen de dan geldende voorwaarden ingeschreven. Wij vinden dit uiteraard onwenselijk.

Forum voor Maassluis is zeker niet tegen dit soort initiatieven, we willen zoals al eerder aangetoond de verenigingen zelfs ondersteunen met hun problematieken, maar verwachten wel complete openheid in dit soort acties.

Daarom roepen wij de organisatie van de Duckrace op om eventuele deelnemers aan de race van tevoren openheid van zaken te geven en zeker, nadat deze mensen al hebben ingeschreven, de algemene voorwaarden NIET MEER aan te passen

Forum voor Maassluis staat voor TRANSPARANTIE op elk niveau!

Bestuur Forum voor Maassluis

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

2 Reacties

 1. 16 april 2018 at 13:44

  Geachte Heer Bunt,

  Fijn om te weten dat u transparant wilt zijn, dit appreciëren we. Niks beter dan openheid naar onze burgers, zowel in de politiek als in dit soort omstandigheden. Alleen zien wij geen antwoorden op onze vragen in uw reactie. Of u die wilt geven is aan uw organisatie, wij kunnen en willen dat niet afdwingen maar U alleen wijzen op het respect en openheid naar deelnemers en burgerij.

  Verder willen wij als volgt reageren:

  Wij suggereren helemaal niet dat met het wijzigen van de algemene voorwaarden de onderliggende doelen kunnen worden gewijzigd. Wij stellen dat het onwenselijk is dat algemene voorwaarden per dag kunnen worden gewijzigd terwijl er al deelnemers zijn die tegen de eerdere voorwaarden de deelname hebben afgesloten.
  Dit heeft dus helemaal NIETS met de onderliggende doelen te maken.

  Waarvan akte!!

  Wij zijn ervan op de hoogte dat voor dit soort festiviteiten minimaal 2 vergunningen benodigd zijn.

  Ten eerste is dit een vergunning van de gemeente welke getoetst wordt op veiligheidsaspecten van en rondom het evenement en dan al of niet zal worden verleend. Wij weten dat deze in behandeling is.

  Ten tweede valt dit evenement onder “kansspelen” (een openbaar te spelen spel waarbij de winnaar wordt verkregen door toeval) zodat ook daarvoor een vergunning moet worden aangevraagd en kansspelbelasting dient te worden betaald. Ook is het ons bekend dat minimaal 50% van de opbrengst naar een goed doel moet worden uitgekeerd. De opbrengst is daarbij afhankelijk van kosten en genoemde belasting.

  Dit is echter wat anders als door u vermeld in uw reactie “De vergunning waaronder deze Duck race gehouden mag worden bepaald tot op de cent nauwkeurig hoe de opbrengsten verdeeld moeten worden”.

  Want mochten die kosten echter maar 30% zijn dan wordt deze netto-opbrengst (70%) uitgekeerd naar het goede doel. Dus daar is ook onze vraag op gebaseerd. U noemt onder de goede doelen link “Excelsior-M” en de “Daniel de Hoed Kliniek”.
  Onze vraag is dus nog steeds, hoeveel procent van de netto-opbrengst gaat er naar de Daniel de Hoed Kliniek??

  Nogmaals, u hoeft het niet te zeggen en wij gaan dit ook helemaal niet op de spits drijven maar wij wilden toch even reageren op uw pertinent onjuiste formuleringen over onze partij in uw reactie.

  Bestuur Forum voor Maassluis
  bestuur@fvmmaassluis.nl

 2. 14 april 2018 at 09:32

  Wij van de commisie van de Duckrace proberen zo transparant mogelijk te opereren en bieden voor iedereen de mogelijkheid via de site hun vragen te stellen, waarop een reactie gegeven zal worden.

  Forum voor Maassluis suggereert in dit openbare artikel dat met het wijzigen van de algemene voorwaarden de onderliggende doelen zouden kunnen worden gewijzigd. Als een politieke partij openbaar kritiek uit over bepaalde zaken moet deze partij wel kennis van zaken hebben. Dit lijkt enigszins te ontbreken. De vergunning waaronder deze Duck race gehouden mag worden bepaald tot op de cent nauwkeurig hoe de opbrengsten verdeeld moeten worden. Een algemene voorwaarden heeft dus totaal geen invloed op.