MAASSLUIS | De Fractie van Forum voor Maassluis stelde aan B&W een aantal vragen over het thema Maassluis Aardgasvrij.  Doordat zij algemeen geformuleerd zijn, zijn ook de antwoorden algemeen, wat geen dieper inzicht geeft.

B&W antwoordde per brief:

Op 11-02-2021 heeft u op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van Maassluis Aardgasvrij. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen in de door u gestelde volgorde.

Naar aanleiding van de enquête Maassluis Aardgasvrij en een krantenartikel in het AD  in combinatie met de online informatiebijeenkomst van 18 februari 2021 heeft u de volgende vragen gesteld:

Bent u bekend met dit krantenartikel?

Wij zijn inderdaad bekend met dit krantenartikel.

Heeft u al contact gehad met de gasnetbeheerder Stedin/Eneco omtrent hun plannen met het fijnmazige gasleidingnetwerk in Maassluis?

Jazeker, Stedin maakt als netbeheerder deel uit van de projectgroep voor het schrijven van de Transitievisie Warmte. Met Eneco, die als een van de leveranciers gebruik maakt van het gasdistributienetwerk van Stedin, zijn we in gesprek over de mogelijke levering van restwarmte.

Heeft u al een inzicht van de bouwjaren van de huurwoningen in de diverse wijken, al dan niet in samenwerking met MaasDelta?

Wij hebben reeds inzicht in de bouwjaren van huurwoningen in diverse wijken, het betreft hier openbare informatie. Maasdelta maakt ook deel uit van de projectgroep voor het schrijven van de Transitievisie Warmte.

Ditzelfde geldt voor de particuliere woningen in de diverse wijken?

Dit is eveneens openbare informatie, dus deze informatie is voor ons inzichtelijk en wordt meegenomen in het opstellen van de Transitievisie Warmte.


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. wa elstrodt
    6 maart 2021 at 16:13

    Waarom moeten wij van het aardgas af terwijl je in de buurlanden subsidie krijgt dit is weer doordrammen over de rug van de gewone man die nooit iets gevraagd is en op enorme kosten wordt gejaagd